Νόμος 5016/2023 (ΦΕΚ 21/Α/04-02-2023) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 69