Οικονομική ενίσχυση συμμετοχής στα συνέδρια Κεφαλληνίας και Κω