Ολοκλήρωση καταβολής εκτάκτου βοηθήματος από ΛΕΑΔΡ στις 30/11

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κ.κ. συναδέλφους ότι ολοκληρώθηκε η έγκριση και καταβολή του βοηθήματος έναντι εφ άπαξ σε όσους υπέβαλαν αίτηση – δήλωση έως τις 5/11/2013 και δεν είχαν οικονομικές εκκρεμότητες.

Όσοι δικαιούνται του βοηθήματος και δεν υπέβαλαν ακόμη αίτηση – δήλωση, θα πρέπει να την υποβάλλουν το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2013. Καμία αίτηση – δήλωση δεν θα διεκπεραιωθεί μετά τις 30/11/13. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 30/11 θα καταβληθεί το δικαιούμενο ποσό στο τέλος του μήνα Νοεμβρίου.

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση αλλά δεν τακτοποίησαν έως σήμερα τις εκκρεμότητες που έχουν σε γραμμάτια προκειμένου να τους καταβληθεί το δικαιούμενο ποσό, θα πρέπει να ολοκληρώσουν την έκδοση των γραμματίων το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2013. Καμία καταβολή δεν θα γίνει μετά τις 30/11/13.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Print Friendly, PDF & Email