ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Β/2022