ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Α/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ

Εφετειακή Περιφέρεια Δωδεκανήσου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Δημήτριος Σαλαμαστράκης του Σπυρίδωνα (ΑΜ ΔΣΡ 120) – Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία.
  2. Κοιλιά Σταυρούλα του Δημητρίου (ΑΜ ΔΣΡ 221) – Εμπορικό Δικαίου.
  3. Καντιδενός Μιχαήλ του Ιωάννη (ΑΜ ΔΣΡ 247) – Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
  4. Χαλκιάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ ΔΣΡ 352) – Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία .
  5. Καρανικόλας Ευστράτιος  του Σωτηρίου (ΑΜ ΔΣΡ 331) – Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

  1. Καλογήρου Χριστόφορος του Μιχαήλ (ΑΜ ΔΣΡ 112) – Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία.
  2. Κυπραίος Γεώργιος  του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΔΣΡ 484) – Εμπορικό Δικαίου.
  3. Μεϊμάρης Κυριάκος του Δημητρίου (ΑΜ ΔΣΡ 401) – Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία.
  4. Σαλαμαστράκης Σπυρίδων του Δημητρίου (ΑΜ ΔΣΡ 377) – Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία.
  5. Ρουμελιώτης Γεώργιος του Εμμανουήλ (ΑΜ ΔΣΡ 453) – Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.
Print Friendly, PDF & Email