Παράταση χρηματικής ενίσχυσης για ιατροφαρμακευτικές δαπάνες έως 30/6/2014 – Οδηγίες

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η χρηματική ενίσχυση από το ΛΕΑΔ Ρόδου  στα μέλη του, που ξεκίνησε με την από 12/10/2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες τους από 1 Νοεμβρίου 2012 έως 31/12/ 2013, παρατείνεται έως τις 30/6/2014.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους που υποβάλλουν σχετική αίτηση να προσκομίζουν τις πρωτότυπες ιατρικές αποδείξεις και μία σειρά από φωτοτυπίες, (για αποδείξεις φαρμάκων απαιτείται αντίγραφο της εντολής του ιατρού), καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν θα αναζητηθεί ξανά από το ΛΕΑΔΡ χρηματική ενίσχυση για την ίδια δαπάνη.

Μετά την έγκριση του ποσού που θα καταβληθεί, τα πρωτότυπα παραστατικά θα επιστρέφονται στον δικαιούχο, ο οποίος μπορεί πλέον να τα χρησιμοποιήσει όπου και όπως νομίζει (ΔΟΥ κτλ), χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση από τον ΛΕΑΔΡ, του οποίου η αρμοδιότητα και η βοήθεια έχει εξαντληθεί.  

Το εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στο δικαιούχο με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του.

Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΛΕΑΔΡ συμψηφίζονται.   

Ρόδος 12/2/2014

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Βαρέλης

ΑΙΤΗΣΗ ΛΕΑΔΡ για ιατρ δαπ από 1-11

Print Friendly, PDF & Email