ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΕΑΔΡ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΩΣ 31/12/2015

ΛΕΑΔΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η χρηματική ενίσχυση από το ΛΕΑΔ Ρόδου  στα μέλη του, που ξεκίνησε με την από 12/10/2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από 1 Νοεμβρίου 2012  παρατείνεται έως τις 31/12/2015 με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Για νοσοκομειακές δαπάνες απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης είναι η προηγούμενη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας διαδικασίας του κρατικού φορέα ασφάλισης (ΠΕΔΥ πρώην ΕΟΠΥΥ). Το ποσοστό του χορηγούμενου βοηθήματος – ενίσχυσης ορίζεται στο 35% για τους ασφαλισμένους την ομαδική ασφάλιση  GENERALE HELLAS, εξαιρουμένου του ποσού απαλλαγής της ασφαλιστικής εταιρίας (600€) και στο 15% για τους μη συμβεβλημένους στην ομαδική ασφάλιση.

2. Για τις λοιπές ιατροφαρμακευτικές δαπάνες απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης είναι η προηγούμενη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας διαδικασίας του κρατικού φορέα ασφάλισης (ΠΕΔΥ πρώην ΕΟΠΥΥ) και το ποσοστό του χορηγούμενου βοηθήματος – ενίσχυσης ορίζεται στο 35%. της δαπάνης.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους που υποβάλλουν σχετική αίτηση να προσκομίζουν τις πρωτότυπες ιατρικές αποδείξεις και μία σειρά από φωτοτυπίες, (ειδικότερα για αποδείξεις φαρμάκων απαιτείται αντίγραφο της εντολής του ιατρού και για μικροβιολογικές εξετάσεις απόδειξη της συμμετοχής) καθώς και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν θα αναζητηθεί ξανά από το ΛΕΑΔΡ χρηματική ενίσχυση για την ίδια δαπάνη και ότι έγινε χρήση του ασφαλιστικού φορέα.

Μετά την έγκριση του ποσού που θα καταβληθεί, τα πρωτότυπα παραστατικά θα επιστρέφονται στον δικαιούχο, ο οποίος μπορεί πλέον να τα χρησιμοποιήσει όπου και όπως νομίζει (ΔΟΥ κτλ), χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση από τον ΛΕΑΔΡ, του οποίου η αρμοδιότητα και η βοήθεια έχει εξαντληθεί. Το εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στο δικαιούχο με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του. Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΛΕΑΔΡ συμψηφίζονται.

Από το ΔΣ του ΛΕΑΔΡ

Ρόδος 4 Φεβρουαρίου 2015

ΑΙΤΗΣΗ ΛΕΑΔΡ για ιατρ δαπ έως 31-12-15

Print Friendly, PDF & Email