Πράξη κι απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής των Υποψηφίων δικηγόρων Α 2019