Πράξη κι απόφαση της Οργανωτικής επιτροπής των Υποψηφίων δικηγόρων Β 2018