ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ