Πρόσκληση για επιστημονική εκδήλωση Ένωσης Αστικολόγων