Σεμινάρια Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ 2022

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Σεμινάρια Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ 2022

Όπως σε κάθε εξεταστική περίοδο, διοργανώνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δωρεάν εντατικών σεμιναρίων για τους Ασκούμενους Δικηγόρους που συμμετέχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό, από 26/9/2022 έως 11/10/2022, κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες 18:00 – 22:00, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Ενόψει της προσωρινής αλλαγής του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού -η οποία λόγω της πανδημίας επεκτάθηκε και για το τρέχον έτος- τα σεμινάρια αυτά θα επικεντρωθούν στην επίλυση ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ υπό μορφή ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν με υβριδικό τρόπο, με δυνατότητα συμμετοχής:

α) είτε με φυσική παρουσία στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60, 1ος όροφος), εφόσον δεν ανακοινωθούν σχετικοί περιορισμοί.

β) είτε μέσω διαδικτύου, με απευθείας μετάδοση / τηλεδιάσκεψη.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι Ασκούμενοι Δικηγόροι όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας που θα συμμετάσχουν σε αυτόν ή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς.

Για όσες-όσους συμμετέχουν με φυσική παρουσία συνίσταται η χρήση μάσκας.

Εγγραφές – δηλώσεις συμμετοχής:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_n0rI6TYsSna0qUpHBBZoTw

*** ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ***

1) Δευτέρα 26/9, ώρες 18:00 – 22:00:

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» (Α΄ ΜΕΡΟΣ)

Εισηγητές:

– ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος – Υποψήφιος Δρ. Δημοσίου Δικαίου, τ. Αντιπρόεδρος ΕΑΝΔΑ –

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος – LLM, Σύμβουλος ΔΣΑ, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων

– ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ, Δικηγόρος – ΔΝ, Αντιπρόεδρος ΔΣΑ, π. Πρόεδρος ΕΑΝΔΑ, τ. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων

Συντονιστής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΓΚΙΝΑΣ, Δικηγόρος – MSc, LLM, Αντιπρόεδρος ΕΑΝΔΑ

2) Τετάρτη 28/9, ώρες 18:00 – 22:00:

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» (Β΄ ΜΕΡΟΣ)

– ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ, Δικηγόρος – Υπ. Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ, ΔΜΣ Δημοσίου Χρηματοπιστωτικού Δικαίου ΕΚΠΑ, Αρχισυντάκτης Νομικού Παλμού –

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ, Δικηγόρος – ΔΝ, Αντιπρόεδρος ΔΣΑ, π. Πρόεδρος ΕΑΝΔΑ, τ. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων

Συντονιστής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΑΝΔΑ

3) Παρασκευή 30/9, ώρες 18:00 – 22:00:

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Εισηγητές:

– ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ, Δικηγόρος, τ. Γενική Γραμματέας ΕΑΝΔΑ

– ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜ, Δικηγόρος – LLM

Συντονιστής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΓΚΙΝΑΣ, Δικηγόρος – MSc, LLM, Αντιπρόεδρος ΕΑΝΔΑ

4) Τρίτη 4/10, ώρες 18:00 – 22:00:

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Εισηγητής: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικονομικού Δικαίου ΔΠΘ

Συντονιστής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ, Δικηγόρος

5) Τετάρτη 5/10, 18:00 – 22:00:

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ & ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ»

Εισηγητές: – ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος – LLM, Σύμβουλος ΔΣΑ, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων

– ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ, Δικηγόρος – ΔΝ, Αντιπρόεδρος ΔΣΑ, π. Πρόεδρος ΕΑΝΔΑ, τ. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων

Συντονιστής: ΗΛΙΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΑΝΙΑΣ, Δικηγόρος

6) Πέμπτη 6/10, ώρες 18:00 – 22:00:

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Εισηγητής: ΘΕΜΗΣ ΣΟΦΟΣ, ΔΝ – Δικηγόρος, ΓΓ Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, τ. Αντιπρόεδρος ΔΣΑ

Συντονιστής: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος – LLM

7) Παρασκευή 7/10, ώρες 18:00 – 22:00:

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Εισηγητής:

ΘΕΜΗΣ ΣΟΦΟΣ, ΔΝ – Δικηγόρος, ΓΓ Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, τ. Αντιπρόεδρος ΔΣΑ

Συντονιστής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΑΝΔΑ

8) Δευτέρα 10/10, ώρες 18:00 – 22:00:

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)»

Εισηγήτρια:

ΕΛΕΝΗ ΤΖΟΥΛΙΑ, Δικηγόρος – Δρ. Εμπορικού Δικαίου

Συντονιστής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ, Δικηγόρος – LLM, DPO

9) Τρίτη 11/10, ώρες 18:00 – 22:00:

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ)»

Εισηγήτρια: ΕΛΕΝΗ ΤΖΟΥΛΙΑ, Δικηγόρος – Δρ. Εμπορικού Δικαίου

Συντονιστής: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος – LLM

*** Το πρόγραμμα υπόκειται σε προσθήκες / αλλαγές, ανάλογα με τα αιτήματα και τις ανάγκες των υποψηφίων. ***

Για όλες τις λεπτομέρειες θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση.

Print Friendly, PDF & Email