ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Α/2021

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

Σε συνέχεια της αριθ. 2/9.2.2021 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Προκήρυξη Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021» (ΦΕΚ Γ 323/17.2.2021), με την από 3/3/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου συγκροτήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή για την Έδρα του Εφετείου Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 παρ 1 περ. β του ν. 4194/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 8 του ν 4745/2020 (ΦΕΚ Α 214/6.11.2020) ως εξής:

Πρόεδρος Επιτροπής: Βασίλειος Περίδης του Προμηθέα (Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, 6946462020, vasileiosperidis@hotmail.com)

Τακτικό Μέλος: Δημήτριος Δρόσος του Νικολάου (Μέλος του δ.σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κω, 6973821987, drososdim@yahoo.gr)

Τακτικό Μέλος: Ανθούλα Καραολάνη του Αντωνίου (Μέλος του δ.σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, 6944420157, anthk@hotmail.com)

Αναπληρωματικά Μέλη:

Ειρήνη Μαρίνα Κατσιμπρή του Μιχαήλ (Μέλος του δ.σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, 6946337570, ninetk@hotmail.com)

Σπυρίδων Σαλαμαστράκης του Δημητρίου (Μέλος του δ.σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, 6948389746, salamastrakis@yahoo.gr)

Μάρα Αντωνιάδη του Αναστασίου (Μέλος του δ.σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, 6936464119, maraantoniadi@gmail.com)

Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής: Σοφία Λάππα (Υπάλληλος Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, 6972245551, info@dsrnet.gr)

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην ως άνω Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου επί της οδού 25ης Μαρτίου 9 (α΄ όροφος) από την Τετάρτη 10/3/2021 μέχρι και την Πέμπτη 8/4/2021.

 

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου

Ο Πρόεδρος                                                Η Γ. Γραμματέας

 

Βασίλειος Περίδης                                        Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email