Συνάντηση της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Συνάντηση της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ για την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει το δικηγορικό σώμα

 

Πραγματοποιήθηκε χθες 21.3.2022, τηλεδιάσκεψη με τον Διοικητή και τον Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ κ.κ. Παναγιώτη Δουφεξή και Αλέξανδρο Βαρβέρη και αντιπροσωπείας της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων υπό τον Πρόεδρό της κ.Δημήτριο Βερβεσό και τον Πρόεδρο του ΔΣΠ κ. Ηλία Κλάππα και με την παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής Ασφαλιστικού κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρου.

Στην συνάντηση ετέθησαν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Ως προς το ζήτημα της ασφαλιστικής ικανότηταςυπήρξε συμφωνία πως είναι ικανοποιητική η δοθείσα και κατόπιν της παρέμβασης της Ολομέλειας λύση της χορήγησης από τη Διοίκηση ικανότητας στους ασφαλισμένους του τ.ΕΤΑΑ μέχρι 18.4.2022 και των νομοθετικών πρωτοβουλιών για χορήγησή της σε όλους τους ασφαλισμένους μέχρι 31.5.2022 και στη συνέχεια σε όσους έχουν καταβάλει το προηγούμενο έτος μόνο τις εισφορές υγειονομικής περίθαλψης (ήτοι 12 μήνες Χ 55 ευρώ = 660 στην 1η α.κ.).
  2. Ως προς το ζήτημα της μαζικής αποστολής Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής και της αποστολής τους στο ΚΕΑΟ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση/ακρόαση των ασφαλισμένων, η διοίκηση βρήκε κατ’αρχήν δίκαιο και λογικό το αίτημα και θα εξετάσει τους τρόπους εφαρμογής του. Προς τούτο θα κατατεθεί και σχετικό υπόμνημα της Ολομέλειας.
  3. Ως προς το ζήτημα της ασφάλισης των συνεργατών δικηγόρων και της υπαγωγής τους στη ρύθμιση του άρθρου 39 παρ.9 του ν.4387/2016 και την ανάγκη έκδοσης σχετικής εγκυκλίου, τέθηκε από το Δικηγορικό Σώμα η ανάγκη εξομοίωσης των πακέτων κάλυψης με τις μειωμένες εισφορές (επικουρικής και πρόνοιας) των εμμίσθων δικηγόρων αλλά και της δυνατότητας, κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών να καταβάλλεται εισφορά με συμμετοχή της δικηγορικής εταιρείας/δικηγορικού γραφείου επί τη βάσει επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας, ενώ συμφωνήθηκε να κατατεθεί σχετικό υπόμνημα, ώστε να αντιμετωπισθούν τα όποια τεχνικά προβλήματα.
  4. Ως προς το ζήτημα της επιστροφής πιστωτικών υπολοίπων γραμματίωνπροείσπραξης 2021, αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός.
  5. Ως προς το ζήτημα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας και επίλυσης προβλημάτων της επιστροφής εισφορώνΕΤΕΑΕΠ στους εμμίσθους δικηγόρους περιόδου 2019-2020, υπήρξε δέσμευση για άμεση επίλυση των όποιων προβλημάτων και επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
  6. Ως προς το ζήτημα της εξυπηρέτησης των δικηγόρων στις αρμόδιες Διευθύνσεις του τόπου κατοικίας τους,έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για την υλοποίηση των διαδικασιών, ενώ εντός συντόμου χρονικού διαστήματος θα επιλυθούν τα όποια αρχικά τεχνικά προβλήματα. Δόθηκε η διαβεβαίωση ότι σχεδιάζεται η σταδιακή ένταξη όλο και περισσοτέρων διαδικασιών σε ηλεκτρονικές εφαρμογές (όπως πχ. οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για επιδόματα μητρότητας αμίσθων και εμμίσθων δικηγόρων), ενώ ζητήθηκε να συμβαίνει το ίδιο και με τις βεβαιώσεις ασφάλισης και προϋπηρεσίας.
  7. Ειδικά για τους δικηγόρους Πειραιά υπάρχει σύμφωνη γνώμη της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ ώστε το παλαιό αρχείο να παραμείνει αυτόνομο στον Πειραιά, οι δε ασφαλισμένοι θα εξυπηρετούνται από τις δύο παλαιές υπαλλήλους του ΤΥΔΠ, οι οποίες έχουν μετατεθεί στην Α΄Τοπική Διεύθυνση Πειραιά του e-ΕΦΚΑ και έχει ήδη δοθεί η σχετική εντολή.
  8. Ως προς το ζήτημα της πρόσβασης δικηγόρων στις υπηρεσίεςκαι ιδίως στο Πράσινο Κτίριο (Κηφισίας), εξετάζεται η λύση της δημιουργίας κεντρικής γραμματείας που θα απαντάει στα ερωτήματα των δικηγόρων.
  9. Ετέθη επίσης το ζήτημα της παροχής δυνατότητας παράτασης και επανένταξηςστις ρυθμίσεις όσων τις απώλεσαν, το οποίο φυσικά ανήκει στη νομοθετική πρωτοβουλία της Πολιτείας, όμως τονίστηκε από την αντιπροσωπεία, πως μια θετική εισήγηση από τη Διοίκηση του Φορέα, με παροχή αναλυτικών στοιχείων, θα ασκούσε σοβαρή επίδραση.
  10. Τέλος ως προς την τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση επικουρικών συντάξεων Νομικών, υπήρξε αναγνώριση του προβλήματος, ενώ αναμένεται τον επόμενο μήνα δρομολόγηση των σχετικών λύσεων. Ήδη οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

 

Print Friendly, PDF & Email