Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αντιπροσωπείας των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 3.12.2020 συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αντιπροσωπείας των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Δημήτρη Βερβεσό, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, με αντικείμενο συζήτησης τα επείγοντα ζητήματα του κλάδου και ειδικότερα :

  1. Τη Λειτουργία των Δικαστηρίων, κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας και τη θεσμοθέτηση βελτιωτικών ρυθμίσεων για το χρονικό διάστημα μετά την πάροδο της ισχύος της παρούσας ΚΥΑ (7/12/2020).

Πάγια θέση του δικηγορικού σώματος είναι η διαρκής λειτουργία των Δικαστηρίων, που αποτελεί βασική κρατική λειτουργία και ικανοποιεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών σε δικαστική προστασία. Στα πλαίσια αυτά και λαμβανομένων υπόψη ότι, αφενός μεν παρατείνεται η περίοδος μερικής λειτουργίας των Δικαστηρίων και αφετέρου ότι, ως έχει αποδειχθεί, τα Δικαστήρια με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από το κορωνοϊό δεν αποτελούν εστία υπερμετάδοσης του ιού, ζητήθηκε από τον Υπουργό να διευρυνθεί περαιτέρω το πλαίσιο λειτουργίας τους ως εξής :

– Να εκδικάζονται όλες οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (όταν δεν ζητείται εξέταση μάρτυρα)

– Να εκδικάζονται τα πλημμελήματα και κακουργήματα, των οποίων ο χρόνος παραγραφής είναι μέχρι 31.12.2022 και 31.12.2023 αντίστοιχα

– Να δικάζονται υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων (όταν υφίσταται κοινή δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα)

–  Να εκδίδονται, σε κάθε περίπτωση, διαταγές πληρωμής

–  Να παραταθεί η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις αιτήσεις που εκκρεμούν προς εκδίκαση, υπό το Νόμο 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

–  Στις περιοχές υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου, όπου υπάρχει αντικειμενική δυσχέρεια συγκέντρωσης αποδεικτικού υλικού και κατάθεσης προτάσεων κατά τη νέα τακτική διαδικασία, να παραταθούν οι σχετικές προθεσμίες των άρθρων 237, 238 ΚΠολΔ, της νέας τακτικής διαδικασίας (πρβλ. ΚΠολΔ 148).

Τέλος, ζητήθηκε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα στα Υποθηκοφυλακεία και στα Κτηματολογικά Γραφεία, ώστε να αρθούν οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται σήμερα και να εξυπηρετούνται λυσιτελώς οι δικηγόροι και οι πολίτες

Επί των ανωτέρω ζητημάτων, ο Υπουργός απήντησε ότι υπό τις παρούσες επιδημιολογικές συνθήκες το περιεχόμενο της ισχύουσας ΚΥΑ θα παραμείνει ως έχει.

  1. Την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην καταβολή των αποζημιώσεων της Νομικής Βοήθειας

Το δικηγορικό σώμα, λαμβανομένου υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, τα όποια ληφθέντα μέτρα δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ζήτησε να καταβάλλεται άμεσα το 70% της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσίας Νομικής Βοήθειας, προ πάσης εκκαθαρίσεως.

Ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι, στις αρχές του νέου έτους θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την απευθείας, αυτοματοποιημένη ενημέρωση του ΤΑΧΔΙΚ από τα δικαστήρια σχετικά με τους δικαιούχους αποζημιώσεων νομικής βοήθειας και θα προωθηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση στην κατεύθυνση αυτή.

Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου τρόπου καταβολής των αποζημιώσεων και την επίσπευση των διαδικασιών, προγραμματίστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, την προσεχή Τρίτη, ειδική προς τούτο συνάντηση υπό την προεδρία του Προέδρου του ΤΑΧΔΙΚ, Πάνου Αλεξανδρή.

  1. Την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων

Το δικηγορικό σώμα ζήτησε να νομοθετηθούν άμεσα οι προτάσεις της Ολομέλειας, που αφορούν θεσμικά και οικονομικά θέματα των εμμίσθων δικηγόρων.

Περαιτέρω, ζητήθηκε από τον Υπουργό να καταργηθούν άμεσα οι τροποποιητικές, του Κώδικα Δικηγόρων, διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου που εισήχθησαν αιφνιδίως στον ν. 4745/2020 με την υπ’ αριθ. 550/45/5.11.2020 βουλευτική τροπολογία, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με το δικηγορικό σώμα και για τις οποίες τα θεσμικά όργανα των δικηγόρων έχουν εκφράσει τη ρητή και κατηγορηματική αντίθεσή τους.

Ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι :

α) στο νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια θα εισαγάγει τις διατάξεις για τους εμμίσθους δικηγόρους, τις οποίες εισηγήθηκε η Ολομέλεια

β) το Υπουργείο θα επαναξετάσει σε επόμενο νομοσχέδιο τις διατάξεις του ν. 4745/2020, όπως αυτές θεσμοθετήθηκαν με την άνω τροπολογία και

γ) για τα λοιπά θέματα του Κώδικα Δικηγόρων θα συσταθεί ad hoc Επιτροπή με συμμετοχή εκπροσώπων του δικηγορικού σώματος.

  1. Την τοποθέτηση Πυλών ανίχνευσης COVID – 19 στα δικαστήρια

Το δικηγορικό σώμα ζήτησε από τον Υπουργό λεπτομερή ενημέρωση ως προς την υγειονομική καταλληλότητα των πυλών αυτών, τη σχετική πιστοποίησής τους και την προσφορότητά τους για την ανίχνευση του COVID – 19, όπως επίσης και για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των διερχομένων προσώπων.

Επί του ζητήματος αυτού, ο Υπουργός ανέφερε ότι η τοποθέτηση των πυλών ανίχνευσης δεν ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου αλλά αίτημα Διοικήσεων Δικαστηρίων και παρέσχε αναλυτικά στοιχεία εκείνων των δικαστικών σχηματισμών που υπέβαλαν σχετικά αιτήματα.

Έθεσε επίσης στη διάθεση των θεσμικών οργάνων του σώματος έγγραφα του ΕΟΦ σχετικά με την υγειονομική καταλληλότητα και προσφορότητα των εν λόγω μηχανημάτων.

Τέλος, δήλωσε ότι η χρήση τους θα είναι προαιρετική και ότι δεν θα γίνεται καμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των διερχομένων προσώπων ούτε φωτογράφηση αυτών.

Το δικηγορικό σώμα επιφυλάχθηκε επί του θέματος αυτού, και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων θα λάβουν σχετικές αποφάσεις.

  1. Την κατάργηση του Δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές υποθέσεων Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Το δικηγορικό σώμα, από την πρώτη στιγμή θεσμοθέτησης του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές υποθέσεων Πολυμελούς Πρωτοδικείου (που νομοθετήθηκε με τον ν. 4640/2019) εξέφρασε την αντίθεσή του, θεωρώντας ότι η εν λόγω θεσμοθέτηση δημιουργεί ανεπίτρεπτα εμπόδια στην πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη και υπακούει σε εισπρακτικές λογικές. Στα πλαίσια αυτά ζήτησε και πάλι από τον Υπουργό την άμεση κατάργησή του.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι το θέμα αυτό θα εξεταστεί από την Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για την αναθεώρηση του ΚΠολΔ, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει τις εργασίες της στο τέλος Φεβρουαρίου 2021.

  1. Τη Δοκιμασία επάρκειας (άρθρα 15, 16 Κώδικα Δικηγόρων)

Το δικηγορικό σώμα έθεσε στον Υπουργό το ζήτημα της αντικειμενικής αδυναμίας διεξαγωγής της δοκιμασίας επάρκειας κατά τα άρθρα 15, 16 Κώδικα Δικηγόρων λόγω της πανδημίας η οποία δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή των εξετάσεων με τη φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων και ζήτησε να θεσπιστούν οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή τους, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι το ζήτημα αυτό θα αντιμετωπισθεί με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Παιδείας. Στη συνάντηση αυτή, πέραν του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρη Βερβεσού, έλαβαν μέρος :

α) Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος : Ευστάθιος Κουτσοχήνας Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Σταματογιάννης Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, Δημήτριος Δημητρουλόπουλος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας, Αθανάσιος Μακρυγιάννης Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, Νικολέττα Μπασδέκη Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λαρίσης, Χρήστος Παϊσιος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, Αθανάσιος Ζούπας Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Καρίπογλου Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών.

β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών : Ευστάθιος Αναλυτής Αντιπρόεδρος, Μιχάλης Καλαντζόπουλος Γεν. Γραμματέας, Μαρινέττα Γούναρη – Χατζησαράντου Σύμβουλος – Ταμίας, Δημήτρης ΑναστασόπουλοςΧάρης Κονδύλης, Φώτης Κωτσής και Θέμης Σοφός, Σύμβουλοι και

γ) το μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου ΠειραιώςΓεώργιος Καραμιζάρης Αντιπρόεδρος.

Print Friendly, PDF & Email