ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑ
29ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Kατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, το 29ου Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου θα διεξαχθεί στις Σέρρες και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «ELPIDA RESORT & SPA», στις 4, 5 και 6 Οκτωβρίου 2019 με θέμα:
«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με το πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς και λίστα ξενοδοχείων.
Print Friendly, PDF & Email