ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗ GENERALE ΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 7Ο ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 26 ΕΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΩΣ 31/5

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι συνάδελφοι που έχουν τέκνα άνω των 26 ετών (27-30) και διαγράφηκαν το 2018  και επιθυμούν να τα εντάξουν στην ειδική αυτή κατηγορία οφείλουν, να το δηλώσουν άμεσα  μέχρι 31-05-2019 στο οικείο ΛΕΑΔ, που θα υπογράψει και την ειδική συμπληρωματική για την κατηγορία αυτή σύμβαση (παράρτημα κύριας σύμβασης).

Οι συνάδελφοι  (εν ενεργεία ή συνταξιούχοι) που διεγράφησαν το 2018 λογω συμπλήρωσης του 70ου έτους της ηλικίας των  και επιθυμούν να  ενταχτούν στην ειδική αυτή κατηγορία οφείλουν, να το δηλώσουν άμεσα  μέχρι 31-05-2019 στο οικείο ΛΕΑΔ, που θα υπογράψει και την ειδική συμπληρωματική για την κατηγορία αυτή σύμβαση (παράρτημα κύριας σύμβασης). Στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταθούν και οι σύζυγοι των.

Οι συνάδελφοι  (εν ενεργεία ή  συνταξιούχοι) ,που  διεγράφησαν τα έτη  2016-2017  λόγω συμπλήρωσης του 70ου έτους της ηλικίας των  και επιθυμούν να  ενταχτούν στην ειδική αυτή κατηγορία οφείλουν, να το δηλώσουν άμεσα  μέχρι 31-05-2019 στο οικείο ΛΕΑΔ, που θα υπογράψει και την ειδική συμπληρωματική για την κατηγορία αυτή σύμβαση (παράρτημα κύριας σύμβασης) με έλεγχο ασφαλισιμότητας (υπογράφοντας ειδικό έντυπο που σας αποστέλλουμε ). Στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν και οι σύζυγοι των.

Οι δηλώσεις για συνέχιση της ασφάλισης των ατόμων, που εφεξής θα εμπίπτουν στις δυο νέες κατηγορίες θα πρέπει να γίνονται προς την ασφαλιστική εταιρεία εντός μηνός από της συντέλεση του κρισίμου γεγονότος.

Print Friendly, PDF & Email