Τακτική Γενική Συνέλευση ΛΕΑΔΡ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 και ώρα 13.00 1η επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση ΛΕΑΔΡ με θέματα : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

Print Friendly, PDF & Email