ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ 16/9/2014-15/3/2015

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΠΟ 16/9/2014-15/3/2015

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ 

ΑΜ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

1

Μαρία Αικατερινίδη

541

Ειρηνοδικείο Ρόδου

16/9/14-15/3/15

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Σαρρής

Print Friendly, PDF & Email