ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

Τροποποίηση Προκήρυξης διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021 – 9.4.2021-1

Αίτηση για συμμετοχή ασκουμένων στις εξετάσεις

 

ΟΣΟΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 2/9.2.2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

Print Friendly, PDF & Email