ΤΥΔΕ νέες τηλεφωνικές γραμμές και διεύθυνση

Tο Τμήμα Εσόδων Παροχών Υγείας της Δ/σης Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών στεγάζεται στην Ηπείρου 38 – 10433 Αθήνα στον 4ο όροφο.

Οι νέες τηλεφωνικές γραμμές είναι:

Εισφορές – Διαγραφές – Ε.Κ.Α.Α. – Έκδοση Βιβλιαρίων                                           2108809535
Μητρώο : Εγγραφές – Μεταβολές – Παρατάσεις έμμεσων μελών                      210 8809504
Εκκαθάριση                                                                                                                                  210 8809531
Πρωτόκολλο – Ασφαλιστική Ικανότητα                                                                           210 8809526
ΦΑΞ                                                                                                                                                  210 8210329
 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email