Αίτηση προτίμησης σε όσους έχουν κάνει δήλωση εξαίρεσης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Με βάση τα στοιχεία που μας έδωσε σήμερα ο Άρειος Πάγος και το Υπουργείο Εσωτερικών, οι προς διορισμό δικαστικοί αντιπρόσωποι από τους καταλόγους διοριστέων δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών υπαλλήλων και ασκουμένων δικηγόρων   είναι  41.012.

Με δεδομένο ότι τα εκλογικά τμήματα θα ανέλθουν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά προσέγγιση σε 39.000, θα πρέπει να γίνουν κατά προσέγγιση 44.000 διορισμοί τακτικών και αναπληρωματικών δικαστικών αντιπροσώπων.

Συνεπώς, παραμένουν προς συμπλήρωση περίπου 3.000 διορισμοί (ως επί τω πλείστον) αναπληρωματικών δικαστικών αντιπροσώπων.

Η Συντονιστική Επιτροπή ενόψει των δεδομένων αυτών και αφού έλαβε υπ’ όψιν:

α) την δημοκρατική ευθύνη του λειτουργήματος του δικηγόρου ως δικαστικού αντιπροσώπου, το οποίο αποτελεί ύψιστο καθήκον και υποχρέωση έναντι των δημοκρατικών θεσμών της πατρίδας μας,

β) την δεδηλωμένη θέση της ότι τις εκλογές πρέπει να διενεργούν ανεξάρτητοι από την κεντρική εξουσία και την κυβέρνηση δικαστικοί αντιπρόσωποι, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αποφευχθεί ο διορισμός δημοσίων υπαλλήλων ως δικαστικών αντιπροσώπων που είναι σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία η επόμενη κατηγορία που καλείται προς διορισμό,

γ) ότι με βάση την εκλογική νομοθεσία και την υπ’ αριθ. 1218/22.4.2019 διευκρινιστική εγκύκλιο του Αρείου Πάγου, η εκτέλεση καθηκόντων δικαστικού αντιπροσώπου είναι υποχρεωτική και ουχί δυνητική, για τις ανωτέρω κατηγορίες αμίσθων ή εμμίσθων λειτουργών,

δ) την αυξημένη κατά 30% εκλογική αποζημίωση των συναδέλφων, που ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και το γεγονός ότι έχουν εξασφαλιστεί τόσο ο διορισμός δύο γραμματέων στην πλειοψηφία των εκλογικών τμημάτων, όσο και η δυνατότητα έγκυρης επικόλλησης προεκτυπωμένων καταλόγων υποψηφίων και συνδυασμών, προβαίνει στις κάτωθι παρατηρήσεις και επισημάνσεις:

 

Μετά από συνάντηση που είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτριος Βερβεσός, με τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Πέππα, και τον Πρόεδρο του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου (εκλογικό), Γεώργιο Λέκκα, δόθηκε παράταση για την υποβολή συμπληρωματικά αιτήσεων προτιμήσεως, έως Δευτέρα 6 Μαΐου και ώρα 15.00΄ για τις λοιπές κατηγορίες δικαστικών αντιπροσώπων (δικαστικοί λειτουργοί κ.λπ.), και ώρα 19.00΄ ειδικά για τους δικηγόρους που θα κάνουν τις αιτήσεις τους μέσω τους portal.olomeleia.gr, οι οποίοι είτε δεν έχουν υποβάλει αίτηση προτίμησης, είτε έχουν υποβάλει αίτηση εξαίρεσης.

 

Καλούνται όσοι συνάδελφοι έχουν υποβάλει αιτήσεις εξαιρέσεως και δεν έχουν εκ του νόμου κώλυμα (ανωτέρα βία, υποψήφιοι, όριο ηλικίας, υπηκοότητα κ.λπ.), να ανακαλέσουν τις αιτήσεις εξαιρέσεώς τους και να υποβάλουν αιτήσεις προτιμήσεως μέχρι την άνω προθεσμία, μέσω του portal.olomeleia.gr (για όσους Συλλόγους έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣ Ολομέλειας) και για τους λοιπούς έξι (6) Συλλόγους που δεν έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣ Ολομέλειας, στους κατά τόπους  Δικηγορικούς Συλλόγους. Είναι αυτονόητο ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις προτίμησης δεν απαιτείται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

 

Print Friendly, PDF & Email