ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΩΣ 28/2