ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ (ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)