Ανακοίνωση Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ενόψει της συνέχισης χρηματοδότησης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του εν θέματι επιχειρησιακού προγράμματος και εφόσον δεν έχουν καλυφθεί οι προβλεπόμενες θέσεις παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι για πρώτη φορά μετείχαν στο εξάμηνο από 16/9/2013 μέχρι 15/3/2014 να παρατείνουν την άσκηση τους στα δικαστήρια.

 

Print Friendly, PDF & Email