2Η ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΛΕΑΔΡ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔΡ  καλούνται τα μέλη του σε 2η και τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου, στις21 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Απολογισμός οικ. έτους 2013

2.Προϋπολογισμός  οικ. έτους 2014

18/3/2014
Από το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Βαρέλης

Print Friendly, PDF & Email