25/1 Ημερίδα Αστικού Δικονομικού Δικαίου στον ΔΣΡ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων – Επιμόρφωσης και Επιστημονικής Συνδρομής Δικηγόρων του Δ.Σ.Ρ. και σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 με ώρα έναρξης 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Ημερίδα Αστικού Δικονομικού Δικαίου για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου με τις ακόλουθες θεματικές:

 

  1. «Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου».

 

  1. «Η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών κατά τον ΚΠολΔ και τον Κ.Ε.Δ.Ε.».

 

 Με ομιλητές :

1)     Γεώργιος Ορφανίδης, Τακτικός Καθηγητής Αστικού Δικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών.

2)     Γεώργιος Κόντης, διδάκτορας Νομικής, Δικηγόρος.

 

18/1/2019

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                          Η Η. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης     Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email