ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2019

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΑΡΘΡΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

2

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

3

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

5

ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

7

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

8

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

9

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

10

ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

11

ΓΗΠΕΔΑ

12

ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ

13

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΗΠΕΔΟ

14

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

15

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ

16

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

17

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ

18

ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ

19

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

20

ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

21

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ

22

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

23

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

24

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ

25

Α. ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ –  Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

27

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

                                               

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

  1. Η διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων (Π.Π.Π.Δ.Σ.) έχει ως σκοπό την άθληση των δικηγόρων της πατρίδας μας, τη γνωριμία μεταξύ τους και τη συνεχή επαφή και επικοινωνία αυτών, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω σύσφιξη τόσο των σχέσεων αυτών όσο και των Δικηγορικών Συλλόγων τους. Στόχος του είναι κάθε χρόνο να συμμετέχουν σ’ αυτό όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες και να αθλούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι δικηγόροι.

  2. Λόγω της τεράστιας σημασίας του είναι επιβεβλημένο να διεξάγεται κάτω από ορισμένους σταθερούς και διαρκείς κανόνες, ώστε να καθίσταται κατ’ αυτόν τον τρόπο ευκολότερο το έργο του εκάστοτε Διοργανωτή Συλλόγου και να αποφεύγονται οι τριβές μεταξύ των δικηγόρων.

  3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται ως προς όλες τις διατάξεις του (πειθαρχικές, δελτία, γήπεδα, διαιτητές, κλπ) και στο θεσμό του Κυπέλλου, εκτός από τις διατάξεις που αφορούν τον τρόπο κλήρωσης και διεξαγωγής των αγώνων (οργανωτική επιτροπή, κλήρωση αγώνων, ορισμός ημερομηνιών για τους νοκ άουτ αγώνες και του  φάιναλ φορ), θέματα τα οποία θα καθορίζονται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ του συλλόγου που θα αναλαμβάνει τη διοργάνωση του κυπέλλου.

      Το πειθαρχικό δίκαιο είναι ενιαίο για τις δυο διοργανώσεις και οι πειθαρχικές ποινές εκτίονται και στις δυο διοργανώσεις (π.χ. πειθαρχική ποινή ποδοσφαιριστή εκτίεται στον επόμενο από την αποβολή του αγώνα της ομάδας του ανεξάρτητα αν είναι για το κύπελλο ή για το πρωτάθλημα).

      Εφόσον τη διοργάνωση του κυπέλλου την αναλαμβάνει επαρχιακός δικηγορικός σύλλογος, δηλαδή πλην Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, η ποδοσφαιρική του ομάδα θα συμμετέχει στο final four χωρίς να δώσει προκριματικούς αγώνες. 

– Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 1 προστέθηκε στη συνδιάσκεψη του Αγρινίου την  02.07.2017.

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

   1. Τη διοργάνωση του πρωταθλήματος μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε Δικηγορικός Σύλλογος με αίτησή του, γραπτή ή προφορική, που υποβάλλεται στο Διοργανωτή Σύλλογο μέχρι την έναρξη της συνδιάσκεψης του άρθρου 26 του παρόντος Κανονισμού, η οποία και αποφασίζει για την ανάθεση.

   2. Αν δεν υποβληθεί καμία αίτηση για ανάληψη του πρωταθλήματος για την ανάθεση θα αποφασίζει ο Διοργανωτής Σύλλογος, μετά από συνεννόηση με τους εκπροσώπους των ομάδων που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα και τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

  3. Ο Διοργανωτής Σύλλογος αμέσως μετά την ανάληψη της διοργάνωσης του πρωταθλήματος ορίζει επιτροπή από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη του, η οποία θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του πρωταθλήματος και η οποία θα καλείται στο εξής «ΕΠΙΤΡΟΠΗ». Ορίζει επίσης αμέσως επιτροπή από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη του ή και από δικαστές, η οποία θα εκδικάζει τις ενστάσεις και η οποία στο εξής θα καλείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ». Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ» γνωστοποιούνται σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος καλεί όλους ανεξαιρέτως τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τους εκπροσώπους των ομάδων των Δικηγορικών Συλλόγων να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα, μέσα σε εύλογη προθεσμία που ορίζεται από αυτόν. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον εκπρόσωπο της ομάδας έγγραφα, με το έγγραφο δε της δήλωσης καθορίζονται και οι εκπρόσωποί της. Η επικοινωνία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με την ομάδα γίνεται μέσω του εκπροσώπου της, αν δε αυτοί είναι περισσότεροι του ενός η επικοινωνία γίνεται με οποιονδήποτε από αυτούς, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη δήλωση συμμετοχής. Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής η ομάδα θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον Κανονισμό αυτό.

   2. Κάθε ομάδα που δηλώνει συμμετοχή στο πρωτάθλημα υποχρεούται, με την υποβολή της δήλωσης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, να καταβάλει στο Διοργανωτή Σύλλογο ως δικαίωμα συμμετοχής το ποσό των 400,00 ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της διοργάνωσης του πρωταθλήματος. Αν δεν καταβληθεί το ποσό αυτό η δήλωση συμμετοχής είναι απαράδεκτη. Κάθε ομάδα που προκρίνεται στην τελική φάση του πρωταθλήματος υποχρεούται να καταβάλει στο Διοργανωτή Σύλλογο ως δικαίωμα συμμετοχής στη φάση αυτή το ποσό των 200,00 ευρώ. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ μπορεί να εξοικονομεί πόρους για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος από ενισχύσεις του κράτους και κάθε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικού προσώπου, εφόσον προάγεται ο θεσμός.

   3. Στο πρωτάθλημα έχει δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή και ομάδα που θα προέρχεται από συγχώνευση δύο ή και περισσοτέρων Δικηγορικών Συλλόγων της ίδιας Εφετειακής Περιφέρειας. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον εκπρόσωπο της ομάδας με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η δύναμη των μελών που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού για το δικαίωμα συμμετοχής των αθλητών στους αγώνες, θα ορίζεται από το συνολικό άθροισμα των μελών των Δικηγορικών Συλλόγων που θα απαρτίζουν την ομάδα αυτή.

   4. Κάθε ομάδα υποχρεούται να αποστέλλει, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου, τα κάτωθι:

α) την αναλυτική κατάσταση αγωνιζομένων στην οποία θα περιλαμβάνονται όλοι οι έχοντες δελτίο αθλητικής ιδιότητας και δικαίωμα συμμετοχής, η οποία θα αναφέρει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, αριθμό μητρώου, έτος γέννησης και

β) ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο θα υπάρχουν σκαναρισμένα όλα τα δελτία όλων όσων αναφέρονται στην ως άνω κατάσταση.

   Σε περίπτωση που κάποια ομάδα δεν τηρήσει την υποχρέωση αυτή τότε δεν θα δικαιούται να λάβει «wild card» (μπαλαντέρ) για τη συμμετοχή της στην τελική φάση του πρωταθλήματος.

   Ο εκάστοτε διοργανωτής Σύλλογος υποχρεούται να αναρτά στο διαδίκτυο και να τηρεί συγκεντρωτική κατάσταση για όλες τις συμμετέχουσες ομάδες, όπου τα ως άνω αναφερόμενα (αναλυτική κατάσταση αγωνιζομένων και όλα τα δελτία σκαναρισμένα) να είναι προσβάσιμα σε όλες τις ομάδες».

* Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 προστέθηκε στη συνδιάσκεψη του Αγρινίου την  01/02.10.2016.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

   1. Σε κάθε ομάδα μπορούν να αγωνίζονται δικηγόροι ή ασκούμενοι δικηγόροι εγγεγραμμένοι στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ή σε άλλο Δικηγορικό Σύλλογο της ίδιας Εφετειακής Περιφέρειας χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Οι ομάδες των επαρχιακών δικηγορικών συλλόγων μπορούν να χρησιμοποιούν και μέχρι δύο (2) ακόμη δικηγόρους ή ασκούμενους δικηγόρους από τις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Δικηγόροι ή ασκούμενοι δικηγόροι επαρχιακών συλλόγων, εφόσον ο Σύλλογός τους δηλώσει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Οι συνταξιούχοι δικηγόροι, οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς εξομοιώνονται με τους δικηγόρους ως προς το δικαίωμα συμμετοχής και μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες ελεύθερα, χωρίς αριθμητικό περιορισμό και χωρίς να καταλαμβάνουν θέση παίχτη μη δικηγόρου που προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο της δικαιοσύνης.

   2. Σε κάθε ομάδα μπορούν επίσης να αγωνίζονται και μη Δικηγόροι, που προέρχονται όμως από τον ευρύτερο χώρο της Δικαιοσύνης, όπως περιοριστικά: Στρατοδίκες, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί υπάλληλοι, Δικαστικοί Επιμελητές, Υπάλληλοι Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογίου, Υπάλληλοι Στρατοδικείου, Υπάλληλοι Δικηγορικών Συλλόγων, Υπάλληλοι Ταμείων Προνοίας Δικηγορικών Συλλόγων που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου Πρωτοδικείου. Κατ’ εξαίρεση οι Δικαστές και Εισαγγελείς μπορούν να αγωνίζονται σε όποια ομάδα επιθυμούν, ανεξαρτήτως του τόπου όπου υπηρετούν. Από το 25° ΠΠΠΔΣ και στο εξής δεν θα εκδίδονται δελτία αθλητικής ιδιότητας στους Δικαστές και Εισαγγελείς για τη συμμετοχή τους σε ομάδες Δικηγορικών Συλλόγων που δεν εδρεύουν εντός της Εφετειακής περιφέρειας στην οποία υπηρετούν. Οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι – μέλη του Νομικού Συμβουλίου του κράτους εντάσσονται και αυτοί στους προερχόμενους από τον ευρύτερο χώρο της Δικαιοσύνης, με την εξαίρεση όσων έχουν ήδη δελτίο, οι οποίοι (οι έχοντες ήδη δελτίο) συμμετέχουν στις ομάδες στις οποίες έχουν ήδη δελτίο χωρίς να καταλαμβάνουν θέση μη δικηγόρου. Δικαστικοί  υπάλληλοι και Δικαστικοί επιμελητές έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ομάδα άλλου Δικηγορικού συλλόγου, εκτός της περιφέρειας του Πρωτοδικείου στο οποίο υπηρετούν, της ίδιας όμως Εφετειακής περιφέρειας,  εφόσον ο Δικηγορικός σύλλογος του Πρωτοδικείου στο οποίο υπηρετούν δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα.

   3. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί σε κάθε αγώνα μη δικηγόρους από τις κατηγορίες της άνω παραγράφου 2 ως εξής:

 i. Μέχρι τρεις (3) εφόσον ο οικείος Σύλλογος έχει δύναμη έως Πεντακόσια (500) μέλη.

ii. Μέχρι δύο (2) εφόσον ο οικείος Σύλλογος έχει δύναμη από πεντακόσια ένα (501) μέλη και άνω.

   Σε κάθε φύλλο αγώνα μπορεί να δηλώνεται ένας επιπλέον ποδοσφαιριστής από όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής από τις κατηγορίες της ανωτέρω παραγράφου 2, αλλά ο επιπλέον δηλωθείς ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια του αγώνα θα μπορεί να αντικαθιστά μόνο ποδοσφαιριστή της ίδιας κατηγορίας ώστε στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται πάντα όσοι προβλέπονται ανωτέρω στα υπό στοιχεία i και ii  εδάφια.

   4. I. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω κάθε ομάδα που ανήκει σε Δικηγορικό Σύλλογο που αριθμεί μέχρι εκατόν πενήντα (150) μέλη δικαιούνται να ζητήσει την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας για τέσσερις (4) μόνον επιπλέον ποδοσφαιριστές που απασχολούνται με μόνιμη σχέση δημοσίου δικαίου ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ΟΤΑ, Δημοτικές Επιχειρήσεις, ΝΠΙΔ που έχουν συστήσει το Δημόσιο ή ΟΤΑ και έχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και δεν είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και να έχουν συμπληρώσει το 35° έτος της ηλικίας τους. Σύλλογος που έχει από εκατόν πενήντα ένα (151) μέλη έως πεντακόσια (500) μέλη δικαιούται επιπλέον τρεις (3) ποδοσφαιριστές της άνω κατηγορίας και Σύλλογος που έχει από πεντακόσια ένα (501) μέλη έως χίλια (1000) μέλη επιπλέον δύο (2) ποδοσφαιριστές της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι θα δηλώνονται στη διοργανώτρια. Στο φύλλο αγώνος θα έχουν δικαίωμα να δηλώνονται όλοι οι παραπάνω ποδοσφαιριστές αλλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται: α) για το Δικηγορικό Σύλλογο που ζήτησε την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας για τέσσερις (4) επιπλέον ποδοσφαιριστές, μόνον οι τρεις (3), β) για το Δικηγορικό Σύλλογο που ζήτησε την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας για τρεις (3) επιπλέον ποδοσφαιριστές, μόνον οι δύο (2), γ) για το Δικηγορικό Σύλλογο που ζήτησε την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας για δύο (2) επιπλέον ποδοσφαιριστές, μόνον ο ένας (1).  Δηλαδή ο επιπλέον δηλωθείς ποδοσφαιριστής της κατηγορίας αυτής κατά τη διάρκεια του αγώνα θα μπορεί να αντικαθιστά μόνο ποδοσφαιριστή της ίδιας κατηγορίας ώστε στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται πάντα όσοι προβλέπονται στα ανωτέρω υπό στοιχεία α), β) και γ) εδάφια.

   Ως «δημόσιος υπάλληλος», σύμφωνα με τους όρους του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, θεωρείται και ο συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος.

   II. Ομάδα που αποδεδειγμένα δεν θα έχει δηλώσει στην κατάσταση αθλουμένων μελών της κανένα μη δικηγόρο από αυτούς που προέρχονται όμως από τον ευρύτερο χώρο της Δικαιοσύνης, όπως περιοριστικά Στρατοδίκες, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί υπάλληλοι, Δικαστικοί Επιμελητές, Υπάλληλοι Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογίου, Υπάλληλοι Στρατοδικείου, Υπάλληλοι Δικηγορικών Συλλόγων, Υπάλληλοι Ταμείων Προνοίας Δικηγορικών Συλλόγων, δύναται, κατ’ εξαίρεση, να ζητήσει την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας: α) Εάν ανήκει σε Δικηγορικό Σύλλογο που αριθμεί μέχρι εκατόν πενήντα (150) μέλη για πέντε (5) επιπλέον ποδοσφαιριστές που απασχολούνται με μόνιμη σχέση δημοσίου δικαίου ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ΟΤΑ, Δημοτικές Επιχειρήσεις, ΝΠΙΔ που έχουν συστήσει το Δημόσιο ή ΟΤΑ και έχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και δεν είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και να έχουν συμπληρώσει το 35° έτος της ηλικίας τους, β) Εάν ανήκει σε Δικηγορικό Σύλλογο που έχει από εκατόν πενήντα ένα (151) μέλη έως πεντακόσια (500) μέλη δικαιούται επιπλέον τέσσερεις (4) ποδοσφαιριστές της άνω κατηγορίας και γ) εάν ανήκει σε Δικηγορικό Σύλλογο που έχει από πεντακόσια ένα (501) μέλη έως χίλια (1000) μέλη επιπλέον τρεις (3) ποδοσφαιριστές της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι θα δηλώνονται στη διοργανώτρια.

      Στο φύλλο αγώνος θα έχουν δικαίωμα να δηλώνονται όλοι οι παραπάνω ποδοσφαιριστές αλλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται: α) για το Δικηγορικό Σύλλογο που ζήτησε την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας για πέντε (5) επιπλέον ποδοσφαιριστές, μόνον οι τέσσερεις (4), β) για το Δικηγορικό Σύλλογο που ζήτησε την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας για τέσσερεις (4) επιπλέον ποδοσφαιριστές, μόνον οι τρεις (3), γ) για το Δικηγορικό Σύλλογο που ζήτησε την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας για τρεις (3) επιπλέον ποδοσφαιριστές, μόνον οι δύο (2).  Δηλαδή ο επιπλέον δηλωθείς ποδοσφαιριστής της κατηγορίας αυτής κατά τη διάρκεια του αγώνα θα μπορεί να αντικαθιστά μόνο ποδοσφαιριστή της ίδιας κατηγορίας ώστε στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται πάντα όσοι προβλέπονται στα ανωτέρω υπό στοιχεία α), β) και γ) εδάφια.

   5. Επιτρέπεται σε όλη την διάρκεια του κάθε αγώνα η αντικατάσταση μέχρι πέντε (5) ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα. Φυσικά ποδοσφαιριστής που έχει αντικατασταθεί ή τιμωρηθεί (αποβληθεί) στον αγώνα απαγορεύεται να αγωνιστεί εκ νέου στον ίδιο αγώνα. Σε κάθε αγώνα οι ομάδες δικαιούνται να δηλώσουν συνολικά είκοσι δύο (22) ποδοσφαιριστές.

 * – Το τελευταίο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 4 προστέθηκε στη συνδιάσκεψη του Αγρινίου την  01/02.10.2016.

– Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 τροποποιήθηκε στη συνδιάσκεψη του Αγρινίου την  01/02.10.2016.

– Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 τροποποιήθηκε στη συνδιάσκεψη του Αγρινίου την  02.07.2017.

– Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 4 τροποποιήθηκε στη συνδιάσκεψη του Αγρινίου την  02.07.2017, ενώ το εδάφιο ΙΙ αυτής προστέθηκε στη συνδιάσκεψη της Κοζάνης την 08.07.2018.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

   1. Προϋπόθεση της συμμετοχής οποιουδήποτε στους αγώνες του πρωταθλήματος είναι η έκδοση και κατοχή δελτίου αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή (δελτίο αθλητικής ιδιότητας), το οποίο πρέπει να έχουν μαζί τους οι ομάδες.

   2. Αρμόδια για την έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας είναι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΕΛΤΙΩΝ, που αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τα δύο (2) ορίζονται με απόφαση της τακτικής συνδιάσκεψης των εκπροσώπων των ομάδων και η θητεία τους είναι τριετής, ενώ το τρίτο μέλος προέρχεται από τον σύλλογο που αναλαμβάνει τη διοργάνωση του πρωταθλήματος και η θητεία του είναι ετήσια.

     Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας εκδίδεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΕΛΤΙΩΝ, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας του αιτούντα, η ημερομηνία γέννησης του, η ιδιότητα του, ο Δικηγορικός Σύλλογος στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και ο αριθμός μητρώου προκειμένου για δικηγόρους και ασκούμενους, ο αριθμός της αστυνομικής ή υπηρεσιακής ταυτότητάς του και η ομάδα στην οποία αγωνίζεται. Η αίτηση υπογράφεται δε από αυτόν και τον εκπρόσωπο της ομάδας, ο οποίος βεβαιώνει και το αληθές όλων των στοιχείων και τίθεται η σφραγίδα του Συλλόγου ή της ομάδας.

   3. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντα ή της υπηρεσιακής, σε περίπτωση που λόγω της ιδιότητός του δεν έχει αστυνομική, δύο (2) φωτογραφίες, βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, προκειμένου για δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, περί εγγραφής του στα μητρώα του και ο αριθμός μητρώου του ή αντίγραφο της επαγγελματικής του ταυτότητας, βεβαίωση του οικείου συλλόγου, προκειμένου για συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές, περί εγγραφής του στα μητρώα του, η ημερομηνία εγγραφής και ο αριθμός μητρώου του ή βεβαίωση της υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο αιτών, προκειμένου για τις λοιπές κατηγορίες, περί της ιδιότητάς του, της υπηρεσίας του και του χρόνου από τον οποίο υπηρετεί στην οικεία υπηρεσία.

   4. Η αίτηση για έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας πρέπει να υποβληθεί στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΕΛΤΙΩΝ με Συστημένη Επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή με COURIER, με απόδειξη παραλαβής, το αργότερο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος, διαφορετικά είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να εκδοθεί δελτίο αθλητικής ιδιότητας με βάση την αίτηση αυτή. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί αίτηση για έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας μόνο για δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους και μετά την έναρξη του πρωταθλήματος και κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του υπό την προϋπόθεση ότι κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος στο οποίο θέλει να συμμετάσχει ο ποδοσφαιριστής δεν δηλώθηκε σε φύλλο αγώνα ποδοσφαιρικού αγώνα με άλλη ομάδα, ούτε συμμετείχε ως ποδοσφαιριστής σε ποδοσφαιρικό αγώνα με άλλη ομάδα.

   Κατ’ εξαίρεση, υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης δημοσίου υπαλλήλου, από τις συμμετέχουσες στο πρωτάθλημα ομάδες, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα και μόνο με έγγραφα δημοσίου Νοσοκομείου, αδυνατεί λόγω σοβαρού τραυματισμού ή σοβαρού προβλήματος υγείας να αγωνισθεί. Η αντικατάσταση αυτή του ποδοσφαιριστή δύναται να γίνει το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της τελικής φάσης του πρωταθλήματος.  Ποδοσφαιριστής της κατηγορίας αυτής που έχει αντικατασταθεί λόγω σοβαρού τραυματισμού ή σοβαρού προβλήματος υγείας δεν επιτρέπεται να εκδώσει πάλι δελτίο και να αγωνισθεί την ίδια αγωνιστική περίοδο.

   5. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΕΛΤΙΩΝ αφού κρίνει ότι η αίτηση είναι εμπρόθεσμη και νόμιμα συμπληρωμένη, ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ότι από αυτά προκύπτει ότι ο αιτών έχει νόμιμες προϋποθέσεις για συμμετοχή του στους αγώνες του πρωταθλήματος, προβαίνει στην έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας, αφού καταχωρήσει στο βιβλίο μητρώου ποδοσφαιριστών, που θα τηρείται ηλεκτρονικά και έντυπα, κατά σειρά έκδοσης, όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση, την ημερομηνία παραλαβής της και την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αθλητικής ιδιότητας. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΕΛΤΙΩΝ μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά πριν την έκδοση του δελτίου. Στο δελτίο αθλητικής ιδιότητας αναγράφονται η ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής και ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος του οποίου είναι μέλος, το επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα και όνομα μητέρας του, το έτος γέννησής του, η ιδιότητά του, ο αριθμός του δελτίου, που είναι ο αριθμός καταχώρισης στο βιβλίο μητρώου και η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου, που είναι η ημερομηνία από την οποία δικαιούται να αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής. Το δελτίο υπογράφεται από μέλος της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΕΛΤΙΩΝ με τριετή θητεία, επικολλάται δε σ’ αυτό η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή η οποία επικυρώνεται με τη σφραγίδα της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΕΛΤΙΩΝ. Η αίτηση για έκδοση του δελτίου και ένα αντίτυπο του δελτίου παραμένουν στην κατοχή ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΕΛΤΙΩΝ  και το άλλο αντίτυπο του δελτίου αποστέλλεται στην ομάδα του αιτούντα.

* – Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε στη συνδιάσκεψη του Αγρινίου την  01/02.10.2016 και τέθηκε σε ισχύ με απόφαση που λήφθηκε στη συνδιάσκεψη της Κοζάνης την 08.07.2018.

– Το δεύτερο εδάφιο της τέταρτης παραγράφου του άρθρου 5 προστέθηκε στη συνδιάσκεψη της Κοζάνης την 08.07.2018.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

   1. Ο έλεγχος των δελτίων αθλητικής ιδιότητας γίνεται από το διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων υποχρεωτικά πριν την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του συμπλήρωση του Φ.Α. ή όταν ποδοσφαιριστής λαμβάνει μέρος στον αγώνα μετά την έναρξη του, κατά τη στιγμή που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. Οι ποδοσφαιριστές που έχουν δηλωθεί στο φύλλο αγώνα υποχρεούνται, εφόσον ζητηθεί από την αντίπαλη ομάδα μέχρι τη λήξη του αγώνα, να καταθέσουν στον διαιτητή μαζί με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία του.

   2. Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ.Α., οι δε αρχηγοί των δύο ομάδων μπορούν να τα ζητήσουν σ’ αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης ταυτοπροσωπίας.

   3. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε αγώνα του πρωταθλήματος χωρίς δελτίο αθλητικής ιδιότητας ή προσωρινού δελτίου αθλητικής ιδιότητας που έχουν εκδοθεί από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΕΛΤΙΩΝ, υποχρεουμένου του διαιτητή σε αγώνα να απαγορεύσει τη συμμετοχή του, αν δεν του παραδοθούν τα δελτία. Σε περίπτωση όμως συμμετοχής του και εφόσον έχει υποβληθεί σχετική ένσταση, η ομάδα που ανήκει ο ποδοσφαιριστής μηδενίζεται με απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της αφαιρείται ένας βαθμός από τον πίνακα της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος και ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με τρεις (3) βαθμούς και τέρματα 2-0, εκτός εάν το αποτέλεσμα ευνοεί την υπαίτια ομάδα.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

   1. Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΕΛΤΙΩΝ είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση οποιουδήποτε, αν έχει εκδοθεί μετά από δόλια ενέργεια του ποδοσφαιριστή ή της ομάδας του ή όταν παύσουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στο πρωτάθλημα. Μπορεί επίσης να ανακληθεί μετά από αίτηση του ποδοσφαιριστή ή της ομάδας του.

   2. Μέχρι να ανακληθεί από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΕΛΤΙΩΝ το δελτίο αθλητικής ιδιότητας ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται κανονικά, εκτός αν το δελτίο είχε εκδοθεί μετά από δόλια ενέργεια του ποδοσφαιριστή ή της ομάδας του, οπότε θεωρείται ότι ο ποδοσφαιριστής συμμετείχε σε αγώνες του πρωταθλήματος αντικανονικά, αναδρομικά από την έκδοση του δελτίου, με όλες τις συνέπειες της αντικανονικής συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ένστασης. Εφόσον όμως γνωστοποιηθεί σε μια ομάδα με συστημένη επιστολή ή με FAX ή με courier ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΕΛΤΙΩΝ με την οποία ανακαλείται το δελτίο αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή, η συμμετοχή του σε αγώνες της ομάδας του μετά τη γνωστοποίηση είναι αντικανονική με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες στην παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος στην περίπτωση υποβολής ένστασης.

   3. Σε περίπτωση που η ανάκληση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας οφείλεται στην διαπίστωση δόλιας ενέργειας του ποδοσφαιριστή ή της ομάδας του, τότε, αν ο ποδοσφαιριστής είναι υπαίτιος επιβάλλεται σ’ αυτόν ισόβιος αποκλεισμός αν δεν έχει την ιδιότητα του δικηγόρου ή του ασκουμένου δικηγόρου, διαφορετικά αποκλεισμός δύο (2) ετών, αν δε, υπαίτια είναι η ομάδα, επιβάλλεται σ’ αυτήν αποκλεισμός από την επόμενη διοργάνωση. Αν υπαίτιοι είναι ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα τιμωρούνται και οι δύο με τις αντίστοιχες ποινές. Οι ποινές της παραγράφου αυτής επιβάλλονται με απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΕΛΤΙΩΝ.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΥΠΕΛΛΟΥ

    Η διοργάνωση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου αρχίζουν από την ημερομηνία που ορίζει η αντίστοιχη ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Όμως: Α) Το πρωτάθλημα αρχίζει το αργότερο από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και λήγει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου του ίδιου έτους, χωρίζεται δε: 1) Εάν προτιμηθεί η διεξαγωγή του με το πρώτο σύστημα που προβλέπεται στο επόμενο άρθρο (9), σε τρεις φάσεις, ως εξής: α) η πρώτη φάση αρχίζει από τότε που ορίζει η ΕΠΙΤΡΟΠΗ και τελειώνει το Μάρτιο, β) η δεύτερη φάση αρχίζει από τον Απρίλιο και τελειώνει το Μάιο και γ) η τρίτη και τελική φάση διεξάγεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. 2) Εάν προτιμηθεί η διεξαγωγή του με το δεύτερο ή τρίτο σύστημα που προβλέπεται στο επόμενο άρθρο (9), σε δύο φάσεις, ως εξής: α) η πρώτη φάση αρχίζει από τότε που ορίζει η ΕΠΙΤΡΟΠΗ και τελειώνει το Μάιο και β) η δεύτερη και τελική φάση διεξάγεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Οι αγώνες όλων των φάσεων θα διεξάγονται σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Β) Το κύπελλο αρχίζει τον Οκτώβριο και όλες οι φάσεις του, πλην της τελικής (final four) τελειώνουν το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ξεκίνησε, η δε τελική του φάση (final four) το αργότερο μέχρι την 30η Μαΐου του επόμενου, από την έναρξή του, έτους.

* – Το άρθρο 8 τροποποιήθηκε στη συνδιάσκεψη του Αγρινίου την  01/02.10.2016.

– Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε στη συνδιάσκεψη της Κοζάνης την 08.07.2018.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

   1. Το πρωτάθλημα διεξάγεται εναλλακτικά με τα εξής συστήματα:

ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

α. Στην Α΄ φάση οι ομάδες που δηλώσαν συμμετοχή, χωρίζονται σε ομίλους από το Διοργανωτή Σύλλογο, ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής, τις επιθυμίες των εκπροσώπων των ομάδων και την έδρα τους χωρίς όμως τα κριτήρια αυτά να είναι δεσμευτικά για το Διοργανωτή Σύλλογο. Θα καταβάλλεται πάντως προσπάθεια από το Διοργανωτή Σύλλογο ώστε οι όμιλοι να είναι ισοδύναμοι κατά το δυνατόν. Οι αγώνες της Α΄ φάσης είναι διπλοί (δύο γύροι), διάρκειας ενενήντα (90) λεπτών και με βαθμολογία. Από κάθε όμιλο προκρίνονται στη Β΄ φάση οι δύο πρώτες ομάδες ή περισσότερες ανάλογα με τους ομίλους.

β. Οι αγώνες της Β΄ φάσης διεξάγονται μεταξύ των προκριθέντων ομάδων σε ζευγάρια και με διπλούς αγώνες (εντός και εκτός έδρας) με το σύστημα «νοκ άουτ», διάρκειας ενενήντα (90) λεπτών, η σειρά δε των αγώνων καθορίζεται με κλήρωση.

γ. Σημειώνεται ότι οι ομάδες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο της Α΄ φάσης, δεν μπορούν να κληρωθούν πάλι στη Β΄ φάση δηλαδή εξαιρούνται από την μεταξύ τους κλήρωση,

δ. Στην τελική φάση συμμετέχουν όσες ομάδες προκριθούν από τη Β΄ φάση μαζί με την ομάδα του Διοργανωτή Συλλόγου, παρουσία δε των εκπροσώπων των ομάδων που συμμετέχουν σ’ αυτήν καταρτίζονται δύο όμιλοι μετά από κλήρωση. Οι ομάδες κάθε ομίλου θα αγωνιστούν σε ένα αγώνα μεταξύ τους με βαθμολογία, όπως και στην πρώτη φάση. Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς (πρώτη) από κάθε όμιλο, θα αγωνισθεί με την ομάδα που θα καταταγεί δεύτερη στον άλλο όμιλο. Οι αγώνες αυτοί θα έχουν διάρκεια ενενήντα (90) λεπτών και σε περίπτωση ισοπαλίας η πρόκριση θα κρίνεται με τη διαδικασία των πέναλτι χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης. Οι νικήτριες ομάδες των δύο (2) αγώνων, θα αγωνισθούν στον τελικό. Για τον καθορισμό των γηπέδων διενεργείται κλήρωση, από την οποία εξαιρείται η ομάδα του Διοργανωτή Συλλόγου, η οποία θα αγωνίζεται σε γήπεδο της προτίμησης της, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων των ποδοσφαιριστών και μελών της για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της φάσης αυτής.

ε. Εάν το επιθυμεί ο διοργανωτής σύλλογος: α) οι ηττημένες ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε αγώνα κατάταξης με συνολική χρονική διάρκεια αγώνα εξήντα (60) λεπτά της ώρας σε δύο ημίχρονα των τριάντα (30) λεπτών. β) Επίσης η ομάδα που θα καταταγεί τρίτη στον ένα όμιλο θα αγωνισθεί με την ομάδα που θα καταταγεί τέταρτη στον άλλο όμιλο και οι μεν νικήτριες ομάδες των αγώνων αυτών-θα αγωνισθούν μεταξύ τους, οι δε ηττημένες μεταξύ τους σε αγώνες κατάταξης με συνολική διάρκεια αγώνα εξήντα (60) λεπτά τη ώρας σε δύο ημίχρονα των τριάντα (30) λεπτών το καθένα.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

α. Στην Α΄ φάση οι ομάδες που δηλώσαν συμμετοχή, χωρίζονται σε ομίλους από το Διοργανωτή Σύλλογο, ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής, τις επιθυμίες των εκπροσώπων των ομάδων και την έδρα τους χωρίς όμως τα κριτήρια αυτά να είναι δεσμευτικά για το Διοργανωτή Σύλλογο. Θα καταβάλλεται πάντως προσπάθεια από το Διοργανωτή Σύλλογο ώστε οι όμιλοι να είναι ισοδύναμοι κατά το δυνατόν. Οι αγώνες της Α΄ φάσης είναι διπλοί (δύο γύροι), διάρκειας ενενήντα (90) λεπτών και με βαθμολογία.

β. Στην τελική φάση προκρίνονται οι έντεκα (11) ομάδες, που προκρίθηκαν από τη Α΄ φάση, μαζί με την ομάδα του Διοργανωτή Συλλόγου (σύνολο 12). Παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων που προκρίθηκαν, γίνεται κλήρωση και σχηματίζονται τέσσερις (4) όμιλοι (Α, Β, Γ και Δ) των τριών (3) ομάδων. Οι ομάδες κάθε ομίλου συναντώνται μεταξύ τους με βαθμολογία, σε αγώνες διάρκειας ογδόντα (80) λεπτών και αυτές που θα καταλάβουν την τρίτη θέση, αποκλείονται από τη συνέχεια. οι ομάδες των ομίλων Α και Β συναντώνται χιαστί μεταξύ τους (ο πρώτος με τον δεύτερο), όπως και των ομίλων Γ και Δ, σε αγώνες διάρκειας ογδόντα (80) λεπτών. Οι δύο νικητές των ομίλων Α και Β, καθώς και των ομίλων Γ και Δ αγωνίζονται μεταξύ τους και οι δύο νικητές προκρίνονται στο μεγάλο τελικό, για την πρώτη και δεύτερη θέση, ενώ οι ηττημένοι, εάν το επιθυμεί ο διοργανωτής σύλλογος, στο μικρό τελικό για την τρίτη και τέταρτη θέση. Μετά τη φάση των ομίλων οι αγώνες έχουν διάρκεια ενενήντα (90) λεπτών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΩΝ 12 ΟΜΑΔΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

   Οι δώδεκα (12) ομάδες της τελικής φάσης σχηματίζουν, κατόπιν κλήρωσης, τρεις ομίλους που έκαστος αποτελείται από τέσσερις ομάδες. Κάθε ομάδα δίνει τρεις αγώνες, αντιμετωπίζοντας τις υπόλοιπες τρεις του ομίλου της. Η διάρκεια των αγώνων αυτών είναι ογδόντα (80) λεπτά.  Μετά την ολοκλήρωση των τριών αγώνων που δίνουν όλες οι ομάδες προκύπτει η τελική βαθμολογία των τριών ομίλων. Οι τρεις ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση σε κάθε όμιλο και η καλύτερη δεύτερη ομάδα και των τριών ομίλων προκρίνονται στα ημιτελικά. Για την ανάδειξη της καλύτερης δεύτερης ομάδας από τις δεύτερες των τριών ομίλων ισχύουν κατά σειρά τα εξής κριτήρια: 1) σύνολο βαθμών από τους τρεις αγώνες του ομίλου, 2) συνολικός συντελεστής τερμάτων (επίθεση – άμυνα) από τους τρεις αγώνες του ομίλου, 3) καλύτερη επίθεση συνολικά στους τρεις αγώνες του ομίλου, 4) κλήρωση. Οι δύο ημιτελικοί προκύπτουν κατόπιν κλήρωσης από τις τέσσερις ομάδες που έχουν προκριθεί. Οι ημιτελικοί και ο τελικός έχουν διάρκεια ενενήντα (90) λεπτά και αν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο ακολουθεί παράταση συνολικής διάρκειας τριάντα (30) λεπτών (δύο ημίχρονα των δεκαπέντε – 15 – λεπτών) και αν το αποτέλεσμα εξακολουθεί να είναι ισόπαλο μετά το τέλος της παράτασης  ακολουθούν χτυπήματα πέναλτι.

ΤΡΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

   α. Στην Α΄ φάση οι ομάδες που δηλώσαν συμμετοχή, χωρίζονται σε ομίλους από το Διοργανωτή Σύλλογο, ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής, τις επιθυμίες των εκπροσώπων των ομάδων και την έδρα τους χωρίς όμως τα κριτήρια αυτά να είναι δεσμευτικά για το Διοργανωτή Σύλλογο. Θα καταβάλλεται πάντως προσπάθεια από το Διοργανωτή Σύλλογο ώστε οι όμιλοι να είναι ισοδύναμοι κατά το δυνατόν. Οι αγώνες της Α΄ φάσης είναι διπλοί (δύο γύροι), διάρκειας ενενήντα (90) λεπτών και με βαθμολογία.

   β. Στην τελική φάση συμμετέχουν οι δώδεκα (12) ή δεκατέσσερεις (14) ομάδες, ήτοι οι δύο (2) πρώτες κάθε ομίλου, που προκρίθηκαν από την Α΄ φάση, μαζί με την ομάδα του Διοργανωτή Συλλόγου (σύνολο 13 ή 15).

   Στην τελική φάση προστίθενται και θα συμμετάσχουν μία (εάν οι ομάδες που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση είναι 14) ή δύο (εάν οι ομάδες που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση είναι 12) ακόμα ομάδες με τη χρήση μιας (1) ή δύο (2) «wild cards» (μπαλαντέρ) οι οποίες θα διατίθενται ως εξής:

1) Μία (1) ή δύο (2) «wild cards» (μπαλαντέρ) διατίθενται στις ομάδες που θα πληρούν σωρευτικά κριτήρια που θα ορίζει η Διοργανώτρια μεταξύ των οποίων: α) συμμετοχή σε όλους τους αγώνες της πρώτης φάσης, λιγότερες πειθαρχικές ποινές στο τέλος της πρώτης φάσης κλπ.

2) Σε περίπτωση που θα προτιμηθεί το σύστημα με τις δύο (2) «wild cards» (μπαλαντέρ) τότε προκρίνεται και ο καλύτερος τρίτος που προέκυψε από όλους τους ομίλους της προκριματικής φάσης, με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσε στους αγώνες με τον 1ο , 2ο και 4ο του ομίλου του και σε περίπτωση ισοβαθμίας με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στον κανονισμό σε τέτοια περίπτωση (ισοβαθμία).

Και έτσι το σύνολο των ομάδων που θα συμμετάσχουν στην τελική φάση διαμορφώνεται πλέον στις δεκαέξι (16).

   Εν συνεχεία, παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων που προκρίθηκαν, γίνεται κλήρωση και σχηματίζονται τέσσερις (4) όμιλοι των τεσσάρων (4) ομάδων, όπου εάν οι προκριθείσες ομάδες με  «wild cards» (μπαλαντέρ) είναι δύο (2) δεν τοποθετούνται στον ίδιο όμιλο.

   Οι ομάδες κάθε ομίλου συναντώνται μεταξύ τους με βαθμολογία και οι ομάδες που θα καταλάβουν την τρίτη και τέταρτη θέση, αποκλείονται από τη συνέχεια, ενώ οι δύο πρώτες ομάδες των ομίλων Α,Β,Γ και Δ συναντώνται χιαστί μεταξύ τους ως εξής : των ομίλων Α και Β συναντώνται χιαστί μεταξύ τους (ο πρώτος με το δεύτερο) όπως και των ομίλων Γ και Δ. Περαιτέρω στα ημιτελικά: α) ο νικητής του ζευγαριού Α1-Β2 αντιμετωπίζει το νικητή του ζευγαριού Γ1-Δ2 και β) ο νικητής του ζευγαριού Β1-Α2 αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Δ1-Γ2 και οι δύο νικητές προκρίνονται στο μεγάλο τελικό, για την πρώτη και δεύτερη θέση, ενώ οι ηττημένοι, εάν το επιθυμεί ο διοργανωτής σύλλογος, στο μικρό τελικό για την τρίτη και τέταρτη θέση.

ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ – ΓΗΠΕΔΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

   Για την ισοβαθμία στους ομίλους και την τελική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στον όμιλο ισχύουν κατά σειρά τα εξής κριτήρια: 1) Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες, 2) συνολικός συντελεστής τερμάτων (επίθεση – άμυνα) από τους τρεις αγώνες του ομίλου, 3) καλύτερη επίθεση συνολικά στους τρεις αγώνες του ομίλου, 4) κλήρωση.

   Για τον καθορισμό των γηπέδων της τελικής φάσης διενεργείται κλήρωση, από την οποία εξαιρείται ο Διοργανωτής Σύλλογος, η ομάδα του οποίου θα αγωνίζεται σε γήπεδο της προτίμησης της, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων των ποδοσφαιριστών και μελών της για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της φάσης αυτής.

Οι αγώνες της τελικής φάσης θα έχουν χρονική διάρκεια:

– Ογδόντα (80) λεπτά οι αγώνες των ομίλων.

– Ογδόντα (80) λεπτά οι προημιτελικοί με παράταση είκοσι (20) λεπτών (δύο ημίχρονα των δέκα – 10 – λεπτών) αν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο και

– Ενενήντα (90) λεπτά οι ημιτελικοί και ο τελικός με παράταση τριάντα (30) λεπτών (δύο ημίχρονα των δεκαπέντε – 15 – λεπτών) αν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο.

    Στους προημιτελικούς, ημιτελικούς, τελικό, αν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο και μετά την παράταση ακολουθούν εκτελέσεις πέναλτι.

    Η επιλογή του τρόπου διεξαγωγής του πρωταθλήματος ανήκει αποκλειστικά στο Διοργανωτή Σύλλογο.

    2. Οι ημερομηνίες τέλεσης των αγώνων όλων των φάσεων θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά. Αναβολή των αγώνων μέσα στα πλαίσια των φάσεων αυτών μπορεί να γίνει κατ’ εξαίρεση με την προϋπόθεση ότι θα συμφωνούν οι διαγωνιζόμενες ομάδες και θα ενημερώνεται εγκαίρως (48 ώρες πριν) η ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

   3. Αν υπάρχει περίπτωση μη διεξαγωγής ή ματαίωσης των αγώνων για οποιανδήποτε λόγο, με αποτέλεσμα να μην έχουν ολοκληρωθεί οι αγώνες της Α΄ φάσης μέσα στα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται στο πρόγραμμα της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, η τελευταία έχει το δικαίωμα ή να παρατείνει για δέκα πέντε (15) ημέρες τη λήξη της φάσης και θα καθορίζει τις ημερομηνίες τέλεσης των αγώνων που δεν έχουν διεξαχθεί ή να ανακηρύξει τις ομάδες που προκρίνονται σε κάθε όμιλο με βάση τους έστω λιγότερους αγώνες που έχουν διεξαχθεί.

   4. Καθιερώνεται, παράλληλα με τη διεξαγωγή της τελικής φάσης του πρωταθλήματος, η διεξαγωγή τουρνουά FAIR PLAY, στο οποίο θα συμμετέχουν ομάδες που δεν προκρίθηκαν στην τελική φάση. Η επιλογή και η πρόσκληση των ομάδων αυτών θα γίνεται από το Διοργανωτή Σύλλογο με διάφορα κριτήρια, όπως το ήθος, η αδυναμία πρόκρισης στην τελική φάση, η επιθυμία συμμετοχής κλπ. Η διεξαγωγή του τουρνουά FAIR PLAY εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή συλλόγου.

  * – Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου με τίτλο «ΤΡΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ», του άρθρου 9, τροποποιήθηκε στη συνδιάσκεψη του Αγρινίου την  01/02.10.2016.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

    1. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστή στους αγώνες του πρωταθλήματος είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει φανέλα, παντελονάκι, κάλτσες και ποδοσφαιρικά παπούτσια.

   2. Οι ομάδες που μετέχουν στο πρωτάθλημα δηλώνουν στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ με τη δήλωση συμμετοχής, τα χρώματά τους, καθώς επίσης και τις εναλλακτικές περιπτώσεις στις στολές των ποδοσφαιριστών. Όσες ομάδες έχουν έμβλημα πρέπει να αποτυπώνεται στο επάνω αριστερό σημείο της φανέλας.

   3. Ο αριθμός του ποδοσφαιριστή αποτυπώνεται στη πλάτη, πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο, να είναι ευδιάκριτος, διάφορος από το χρώμα της φανέλας, να έχει μόνο ένα χρώμα και να μην περιέχει διακοσμητικά στοιχεία. Ο τερματοφύλακας έχει διαφορετικό χρώμα στολής και οι αρχηγοί των ομάδων έχουν διακριτικό περιβραχιόνιο στο αριστερό τους χέρι.

   4. Οι ομάδες μπορούν να διαφημίσουν στις στολές τους διάφορα προϊόντα ή υπηρεσίες, που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα αντίθετες στην αθλητική ιδέα και στην ιδιότητα του δικηγόρου.

   5. Ο διαιτητής του αγώνα, μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης ομάδας, αναγράφει στο Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις. Ο διαιτητής του αγώνα υποχρεώνει τη γηπεδούχο ομάδα να αλλάξει στολή όταν τα χρώματα των δύο διαγωνιζομένων ομάδων είναι όμοια ή παρεμφερή και ματαιώνει την ποδοσφαιρική συνάντηση όταν η γηπεδούχος ομάδα αρνείται να εφαρμόσει την υπόδειξή του. Η υπαίτια της ματαίωσης του αγώνα ομάδα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 περ. α5 και 20 παρ. 4 του παρόντος.

    6. Στην περίπτωση που ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστές μιας ομάδας φοράνε διαφορετική στολή με διαφορετικό χρώμα από αυτό που έχουν οι στολές των άλλων συμπαικτών τους, ή φανέλα χωρίς αριθμό, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους στον αγώνα, ύστερα από απόφαση του διαιτητή που αναγράφεται στο Φ.Α. και γνωστοποιεί στον αρχηγό της ομάδας. Όταν ο ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστές αρνούνται να συμμορφωθούν με την υπόδειξη του διαιτητή, τότε αυτός, αφού αναγράψει τούτο στο Φ.Α., αν ο αγώνας δεν έχει αρχίσει διατάσσει τη ματαίωση του ή αν ο αγώνας έχει αρχίσει διατάσσει την διακοπή του. Στην υπαίτια ομάδα επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 20 παρ. 3 περ. α και 20 παρ. 4 του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΓΗΠΕΔΑ

    1. Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος θα γίνουν σε γήπεδα που έχουν κριθεί κατάλληλα για διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος από τη τοπική Ε.Π.Σ. (Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων). Πρέπει όμως να γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης γηπέδων με χόρτο, γιατί έτσι και καλύτερο ποιοτικά ποδόσφαιρο αποδίδεται και μειώνονται οι πιθανότητες σοβαρών τραυματισμών των ποδοσφαιριστών.

   2. Υπεύθυνη για την εξασφάλιση του γηπέδου είναι κάθε φορά η γηπεδούχος ομάδα που έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον υπεύθυνο εκπρόσωπο της φιλοξενούμενης ομάδας και την ΕΠΙΤΡΟΠΗ σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα.

   3. Σε περίπτωση που η γηπεδούχος ομάδα δεν καταφέρει να εξασφαλίσει γήπεδο για την διεξαγωγή του αγώνα στην καθορισθείσα από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ημερομηνία, ο αγώνας κατακυρώνεται με το σκορ 2-0 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας.

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ

    1. Γήπεδο μπορεί να χαρακτηριστεί αντικανονικό μόνο πριν από την έναρξη του αγώνα και για μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις.

 α. Όταν οι κύριες γραμμές του (του κέντρου, της επανορθωτικής περιοχής, της περιοχής τέρματος, των πλαγίων ή των τερμάτων), δεν έχουν χαραχτεί καθόλου.

β. Όταν οι ανωτέρω κύριες γραμμές του, ναι μεν έχουν χαραχτεί, πλην όμως αντικανονικά ή πλημμελώς, έτσι ώστε να μην εξασφαλίζουν την κανονική διεξαγωγή του αγώνα. Δεν συνιστά αντικανονικότητα το γεγονός ότι οι περιοχές του τέρματος ή η επανορθωτική περιοχή διαφέρουν από τις διαστάσεις που ορίζονται από τον κανονισμό παιδιάς και είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από 35 εκατοστά του μέτρου.

γ. Όταν δεν διαθέτει τέρματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς παιδιάς, ή αν τα τέρματα που υπάρχουν διαφέρουν από απόψεως διαστάσεων από το έδαφος σε ύψος ή σε μήκος κατά 15 εκατοστά του μέτρου μικρότερα ή μεγαλύτερα, σε σχέση με τις διαστάσεις που ορίζουν οι κανονισμοί.

δ. Όταν δεν υπάρχουν δίχτυα στα τέρματα.

   2. Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή όχι ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, ο οποίος στο Φ.Α. έχει υποχρέωση να αναγράφει περί αυτού κάθε παρατήρησή του. Ειδικότερα όμως η ομάδα που αγωνίζεται εκτός έδρας έχει το δικαίωμα να διατυπώσει σχετική ένσταση στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο διαιτητής κατά το κλείσιμο του Φ.Α. οφείλει να απαντήσει επί των θεμάτων της ένστασης. Εάν παρ’ όλα αυτά το γήπεδο αποδειχθεί ότι είναι αντικανονικό και ο διαιτητής αποφασίσει τη διεξαγωγή του αγώνα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 εδ. α και 20 παρ. 4 του παρόντος για το υπαίτιο σωματείο.

   3. Μετά την άφιξη του στο γήπεδο και τουλάχιστο μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής επιθεωρεί των αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ελλείψεις που καθιστούν το γήπεδο αντικανονικό καλεί αμέσως τον αρχηγό της γηπεδούχου ομάδας και ζητά τη λήψη κάθε ενδεικνυόμενου μέτρου για την κανονική διάθεση του γηπέδου, εφ’ όσον κατά την κρίση του διαιτητή αυτό δεν θα έχει επακόλουθο την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται και να εκτελεί κάθε σχετική υπόδειξη του διαιτητή.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΗΠΕΔΟ

    1. Ένα γήπεδο επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ακατάλληλο πριν ή μετά την έναρξη του αγώνα μόνο στις ακόλουθες εξαιρετικές περιπτώσεις, από τις οποίες είναι δυνατόν να δημιουργηθεί κίνδυνος για τους αγωνιζόμενους ποδοσφαιριστές.

α. Όταν εξ αιτίας της βροχής ο αγωνιστικός χώρος έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό λασπώδης και για τον λόγο αυτό η κίνηση των ποδοσφαιριστών είναι δύσκολη και κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα.

β. Όταν από τη βροχή ο αγωνιστικός χώρος έχει πλημμυρίσει σε διάφορα σημεία του από νερά, σε τέτοιο βαθμό που όταν η μπάλα πέφτει σ’ αυτά να μην αγγίζει το έδαφος.

γ. Όταν εξ αιτίας χιονοπτώσεως η περιφέρεια της μπάλας μεγαλώνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνεται αντικανονική.

δ. Όταν το χιόνι που έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο παγώνει εξ αιτίας του ψύχους που επικρατεί και δημιουργείται απ’ αυτό το λόγο κίνδυνος τραυματισμού των ποδοσφαιριστών.

    2. Για την δυνατότητα της διεξαγωγής ή της συνέχισης ενός αγώνα από την άποψη της καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου μόνος αρμόδιος ν’ αποφασίσει είναι ο διαιτητής, οι δε ομάδες που αγωνίζονται έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφασή του χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση.

   3. Εάν το γήπεδο καταστεί ακατάλληλο από υπαιτιότητα της γηπεδούχου ή της αντίπαλης ομάδας ή από τους οπαδούς τους με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος η διεξαγωγή του προγραμματισμένου αγώνα, ο διαιτητής αναγράφει λεπτομερώς στο Φ.Α. τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το γήπεδο ακατάλληλο, στη δε υπαίτια ομάδα ή στις υπαίτιες ομάδες επιβάλλονται ποινές του άρθρου 20 παρ. 4 του παρόντος.

  

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

  1. Όλοι οι αγώνες θα διευθύνονται από επίσημους διαιτητές και βοηθούς διαιτητών των οικείων Συνδέσμων Ποδοσφαίρου, οι οποίοι θα είναι εν ενεργεία κατά το δυνατόν Α΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας και άνω. Το διορισμό των διαιτητών θα επιμελείται υποχρεωτικά η γηπεδούχος ομάδα, η οποία θα ενημερώνει τη φιλοξενούμενη ομάδα 48 ώρες πριν. Κατά τη δεύτερη φάση τον διορισμό διαιτητών θα επιμελείται η διοργανώτρια σε συνεργασία με τον τοπικό Σύνδεσμο Διαιτητών της γηπεδούχου ομάδας.

   2. Οι διαιτητές κατά την τελική φάση κληρώνονται, παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων, μεταξύ αυτών που συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στον κατάλογο διαιτητών της τελικής φάσης, τον οποίο καταρτίζει η ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

   3. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αντίρρησης της φιλοξενούμενης ομάδας να διευθύνουν τον αγώνα διαιτητές του Συνδέσμου της γηπεδούχου ομάδας, θα πρέπει η αντίρρηση να προβάλλεται έγγραφα το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα πριν τον προκαθορισμένο χρόνο έναρξης του παιχνιδιού τόσο στη γηπεδούχο ομάδα όσο και στη ΕΠΙΤΡΟΠΗ, η οποία θα μεριμνεί για τον ορισμό διαιτητών από άλλο νομό και Σύνδεσμο, με έξοδα της φιλοξενούμενης ομάδας.

    Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται δύο (2) το πολύ φορές για κάθε ομάδα.

   4. Στη περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ούτε οι αναπληρωτές του, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, τότε οι δύο ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν ένα επίσημο διαιτητή από εκείνους που τυχόν παρευρίσκονται στο γήπεδο για να διευθύνει τον αγώνα. Αν οι δύο ομάδες δεν συμφωνήσουν για την υπόδειξη διαιτητή, τότε διαιτητής του αγώνα ορίζεται με κλήρωση μεταξύ τυχόν δύο τουλάχιστον παρευρισκομένων στο γήπεδο επισήμων διαιτητών. Αν δεν παρευρίσκονται ανάμεσα στους θεατές επίσημοι διαιτητές ή αν παρευρίσκεται ένας μόνο επίσημος διαιτητής αλλά δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπο του οι δύο ομάδες, τότε υποδεικνύουν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής ως διαιτητή. Αν όμως δεν συμφωνήσουν στην επιλογή προσώπου κοινής αποδοχής, τότε κάθε ομάδα υποδεικνύει από ένα πρόσωπο για κλήρωση για την επιλογή εκείνου που θα διευθύνει των αγώνα. Η πιο πάνω διαδικασία εφαρμόζεται και για τον ορισμό του βοηθού διαιτητή ή και των δύο βοηθών διαιτητών, στην περίπτωση που δεν θα εμφανισθούν στο γήπεδο βοηθός διαιτητή ή και οι δύο βοηθοί διαιτητές κάθε αγώνα, τους οποίους όρισε κατά περίπτωση η γηπεδούχος ομάδα. Ο παραπάνω τρόπος της χρησιμοποίησης φιλάθλων σαν διαιτητών και βοηθών διαιτητών είναι καθ’ όλα έγκυρος και η τυχόν άρνηση της ομάδας να κατέλθει να αγωνισθεί σε αγώνα με φιλάθλους – διαιτητές επιφέρει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 20 του παρόντος συνέπειες.

   5. Ο κατά την ως άνω διαδικασία τυχόν ορισμός διαιτητή ή βοηθού διαιτητή πρέπει να σημειωθεί στο Φ.Α. πριν την έναρξη, είτε στο επίσημο είτε σε εκείνο το Φ.Α. το οποίο θα συντάξει το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει να διευθύνει των αγώνα.

   6. Αν η ομάδα που θα αγωνισθεί δεν θελήσει να υποδείξει, κατά τη διαδικασία της παρ. 4 του παρόντος άρθρου διαιτητή, τότε θα διευθύνει υποχρεωτικά τον αγώνα εκείνος τον οποίο υπέδειξε η αντίπαλη ομάδα. Καμία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά ορισμού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή που έγινε σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

   7. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η τριάδα των διαιτητών πρέπει να συμπληρώνεται, με την νόμιμη διαδικασία, πριν από την έναρξη του αγώνα, ο οποίος μπορεί να διεξαχθεί με το διαιτητή και ένα βοηθό διαιτητή, εφόσον με τη νόμιμη διαδικασία δεν μπορεί να συμπληρωθεί η τριάδα με επίσημο διαιτητή.

   8. Εφ’ όσον ο διαιτητής, μετά την έναρξη του αγώνα, ασθενήσει ή τραυματισθεί και αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα, χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, ο αγώνας θα συνεχιστεί και καθήκοντα του διαιτητή θα αναλάβει από τους βοηθούς διαιτητές ο αξιολογημένος να αγωνίζεται σαν διαιτητής σε μεγαλύτερη κατηγορία, σε ισότητά τους δε, ο ανώτερος σε σήμα της Ο.Δ.Π.Ε., σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία. Η με αυτόν τον τρόπο αναπλήρωση του διαιτητή είναι υποχρεωτική για το βοηθό διαιτητή. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο διαιτητής δεν προσέλθει από την αρχή του αγώνα.

   9. Η κατά τη διάρκεια του αγώνα εμφανισθείσα αδυναμία βοηθού διαιτητή να συνεχίσει τον αγώνα χωρίς υπαιτιότητα των ομάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, δεν αποτελεί λόγο υποχρεωτικής διακοπής του αγώνα, εκτός αν το κρίνει αναγκαίο ο διαιτητής και αφού προηγούμενα δεν βρεθεί βοηθός διαιτητή κατά την παρ. 4 αυτού του άρθρου.

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ

    1. Για κάθε αγώνα η ΕΠΙΤΡΟΠΗ δικαιούται να ορίσει έναν εκπρόσωπό της (Παρατηρητή). Στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ επίσης παρέχεται η δυνατότητα διορισμού βοηθού παρατηρητή, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα υποβολής έκθεσης. Ο παρατηρητής δεν δεσμεύεται να αποδεχτεί τις απόψεις του βοηθού παρατηρητή.

   2. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, απουσιάζει ο παρατηρητής που όρισε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ καθήκοντα αναλαμβάνει ο βοηθός του, εφ’ όσον έχει ορισθεί από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ο οποίος και συντάσσει τη σχετική έκθεση.

   3. Ο παρατηρητής έχει ως έργο του τη μέριμνα για διασφάλιση των προϋποθέσεων ομαλής διεξαγωγής του αγώνα μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη του γηπέδου καθώς και στα αποδυτήρια, με εξαίρεση τον κυρίως αγωνιστικό χώρο (γήπεδο παιδιάς). Ο παρατηρητής έχει υποχρέωση να περιγράφει λεπτομερώς στην έκθεσή του τυχόν ενέργειες ή πράξεις βίας των οπαδών των ομάδων εντός του γηπέδου ή στο περιβάλλοντα το γήπεδο χώρο. Επίσης ο παρατηρητής υποχρεούται να ασκεί όσα καθήκοντα του ανατίθενται με κανονιστικές πράξεις ή με αποφάσεις της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

   4. Μέσα στον χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη, ο παρατηρητής επιτρέπει, βάσει καταστάσεων που του παραδίδουν οι διαγωνιζόμενες ομάδες, να εισέρχονται και να παραμένουν, εφ’ όσον του επιδείξουν την ταυτότητα τους (αστυνομική ή επαγγελματική), μόνο τα εξής πρόσωπα.:

α. Ο γιατρός του αγώνα και ένας γιατρός κάθε ομάδας.

β. Ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας.

γ. Ο φυσιοθεραπευτής της κάθε ομάδας.

δ. Ο προπονητής κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του. Επιτρέπεται στον προπονητή της κάθε ομάδας να παρέχει, κατά τον αγώνα, τεχνικές οδηγίες προς στους αγωνιζόμενους ποδοσφαιριστές του, με την προϋπόθεση ότι δεν θα εξέρχεται της περί τον χώρο παραμονής του (πάγκο) περιμετρικής ζώνης της οποίας κάθε πλευρά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απέχει της αντίστοιχης πλευράς του πάγκου πέραν του ενός μέτρου και η οποία χαράσσεται με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας.

ε. Νεαρά άτομα για την επαναφορά της μπάλας όταν βγαίνει από τα όρια του γηπέδου παιδιάς.

    5. Στο χώρο της αρμοδιότητας του παρατηρητή ανήκουν και τα αποδυτήρια των διαιτητών, ο χώρος που βρίσκεται μπροστά από αυτά, το προαύλιο, ο διάδρομος, η καταπακτή και οι τυχόν άλλοι συναφείς χώροι. Μέσα σε αυτούς τους χώρους επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή μόνο κατά την αναγραφή των ονομάτων των ποδοσφαιριστών στο Φ.Α., την καταχώρηση ενστάσεων και την υπογραφή του Φ.Α. των εξής προσώπων:

α. Του παρατηρητή του αγώνα

β. Των εκπροσώπων και αρχηγών (ποδοσφαιριστών) των διαγωνιζομένων ομάδων.

   6. Ο παρατηρητής οφείλει να συντάξει σε οποιαδήποτε περίπτωση αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα έκθεση που απευθύνεται προς την ΕΠΙΤΡΟΠΗ, την οποία αποστέλλει σ’ αυτήν αμέσως  μετά τη λήξη του αγώνα.

   7. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και τις εντολές του παρατηρητή.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

   1. Η διάρκεια όλων των αγώνων είναι ενενήντα (90) λεπτά της ώρας, σε δύο ημίχρονα των 45 λεπτών στο καθένα, πλην αυτών που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος ότι έχουν διάρκεια ογδόντα (80) ή εξήντα (60) λεπτών της ώρας.

   2. Ημέρα τέλεσης των αγώνων καθορίζεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ, κατ’ αρχήν το Σάββατο, σε περίπτωση δε προβλήματος στην εξεύρεση γηπέδου ή μετακίνησης των φιλοξενουμένων ή συμφωνίας των αγωνιζομένων ομάδων, θα μπορεί να διεξαχθεί την Κυριακή ή άλλη ημέρα.

   3. Η ώρα έναρξης των αγώνων ορίζεται από τη γηπεδούχο ομάδα, αφού ληφθεί υπόψη η εξυπηρέτηση της φιλοξενούμενης ομάδας.

   4. Τυχόν διαφωνία για οποιοδήποτε θέμα των διαγωνιζομένων ομάδων θα επιλύεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει σχετική ενημέρωση το πολύ μέχρι την Πέμπτη της εβδομάδας που πρόκειται να διεξαχθεί ο αγώνας.

    5. Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα έχει δικαίωμα να υποβάλει μία (1) μόνο φορά αιτιολογημένο αίτημα για αναβολή αγώνα, με την εξαίρεση των λόγων ανωτέρας βίας που αναφέρονται στο άρθρο 19. Δεύτερο αίτημα αναβολής από την ίδια ομάδα δεν θα εξετάζεται από τη διοργανώτρια.

 

ΑΡΘΡΟ  17

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ

    1. Καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη :

 α. Να προσέρχεται στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την καθορισμένη έναρξή του, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν,

β. Να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό για τη χρησιμοποίησή του από τους ποδοσφαιριστές.

γ. Να έχει στη διάθεση του διαιτητή, από την έναρξη του αγώνα μέχρι τη λήξη του, η μεν γηπεδούχος τέσσερις (4), η δε φιλοξενούμενη δύο (2) μπάλες κανονικές και σε καλή κατάσταση.

   2. Για τη μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί αποφασίζει μόνο ο διαιτητής.

   3. Ο διαιτητής αναγράφει στις παρατηρήσεις του στο Φ.Α. τις μπάλες που διέθεσε η κάθε ομάδα πριν από την έναρξη του αγώνα. Εφ’ όσον υπάρχει έστω και μία μπάλα, ο διαιτητής υποχρεούται να αρχίσει τον αγώνα. Ειδικά για την διακοπή αγώνα ελλείψει μπάλας, λαμβάνεται υπόψη για την υπαιτιότητα ο αριθμός των μπαλών που έθεσαν στη διάθεση του διαιτητή οι διαγωνιζόμενες ομάδες πριν από την έναρξη του αγώνα.

   4. Σε περίπτωση μη έναρξης ή διακοπή του αγώνα ελλείψει μπάλας, η τυχόν υπαιτιότητα μιας ή και των δύο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες κρίνεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. και στην έκθεση του τυχόν παρατηρητή.

 

ΑΡΘΡΟ  18

ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ

   1. Για κάθε αγώνα του πρωταθλήματος συντάσσεται υποχρεωτικά σε τρία (3) πρωτότυπα με στυλό μελάνης ή διαρκείας σχετικό Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) σε έντυπο τις οικείας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, που είναι υποχρεωμένη να έχει η γηπεδούχος ομάδα.

   2. Υποχρεωτικά στο Φ.Α. πρέπει να γράφονται :

α. Η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και το γήπεδο του αγώνα, όπως έχουν ορισθεί από τη γηπεδούχο ομάδα.

β. Το πρωτάθλημα το οποίο αφορά ο αγώνας, καθώς και τη διάρκεια του, αν αυτή έχει καθορισθεί μικρότερη από 90 λεπτά ή πρόκειται για αγώνα με παράταση.

γ. Ο τίτλος (επωνυμία) των διαγωνιζομένων ομάδων και ποια απ’ αυτές έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου.

δ. Το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός του δελτίου αθλητικής ιδιότητας των διαγωνιζομένων, τακτικών και αναπληρωματικών ποδοσφαιριστών και ο αριθμός της φανέλας του καθενός, ο οποίος και πρέπει να είναι ίδιος από την αρχή μέχρι τη λήξη του αγώνα, απαγορευμένης της αλλαγής του στη διάρκεια του. Επίσης σημειώνεται ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί χρέη αρχηγού σε κάθε ομάδα.

ε. Το ονοματεπώνυμο του διαιτητή των βοηθών διαιτητών, του παρατηρητή και του βοηθού παρατηρητή που έχουν ορισθεί, καθώς και του γιατρού του αγώνα. Ο διαιτητής και οι βοηθοί διαιτητές υποχρεούνται σε ειδική μνεία αναφορικά με τον τρόπο ορισμού τους (π.χ. τακτικός- αναπληρωματικός)

στ. Ο αριθμός των τερμάτων που πέτυχε ή δέχθηκε καθεμιά από τις ομάδες, που βεβαιώνεται με τις υπογραφές διαιτητή, βοηθού διαιτητών και αρχηγών των ομάδων.

ζ. Οι τυχόν παρατηρήσεις του διαιτητή (ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου και φανέλας των παρατηρηθέντων ή αποβληθέντων ποδοσφαιριστών από τον αγώνα και το παράπτωμα στο οποίο υπέπεσαν ή τις τυχόν παρατηρήσεις του ενός ή και των δύο αρχηγών των ομάδων. Δεν είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Φ.Α. των υποκειμενικών στοιχείων του αποδιδόμενου παραπτώματος (και ιδίως των πράξεων του άρθρου 23 του παρόντος) για τους παρατηρηθέντες ή αποβληθέντες ποδοσφαιριστές. Οι βοηθοί διαιτητές θα βεβαιώνουν ενυπόγραφα ότι έλαβαν γνώση των παρατηρήσεων.

η. Τα ονοματεπώνυμα και η ιδιότητα των παραγόντων των ανταγωνιζομένων ομάδων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.

θ. Μνεία αναφορικά με την ώρα παράδοσης των δελτίων αθλητικής ιδιότητας στο διαιτητή βεβαιούμενη ενυπόγραφα από τους αρχηγούς των ομάδων.

ι. Το ονοματεπώνυμο του ιατρού του αγώνος.

   3. Το Φ.Α. πρέπει να συντάσσεται και στην περίπτωση που ο αγώνας ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο. Τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄ μέχρι και ε΄ καθώς και των περιπτώσεων η΄ και θ΄, πρέπει απαραίτητα να γράφονται πριν από την έναρξη του αγώνα.

   4. Στον ποδοσφαιριστή που τυχόν δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση που αναφέρεται την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, δεν επιτρέπεται η περαιτέρω συμμετοχή του στον αγώνα από το διαιτητή μέχρι να συμμορφωθεί. Οι ποδοσφαιριστές που γράφονται στο Φ.Α., τακτικοί και αναπληρωματικοί, πρέπει να φοράνε την αθλητική τους στολή, όταν βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.

   5. Αντίγραφο του Φ.Α. παραδίδεται υποχρεωτικά από το διαιτητή στους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων. Ο εκπρόσωπος της γηπεδούχου ομάδας έχει την υποχρέωση να στείλει, την ίδια ημέρα που έγινε ο αγώνας, στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ένα αντίγραφο του Φ.Α.

   6. Οι παρατηρήσεις των διαιτητών στο Φ.Α. πρέπει να είναι σαφείς και ευανάγνωστες. Όταν συντρέχει σοβαρός λόγος κάποιας προσθήκης ή διαγραφής, πρέπει απαραίτητα να λαμβάνουν γνώση και να την μονογραφούν οι αρχηγοί των διαγωνιζόμενων ομάδων, καθώς και οι βοηθοί διαιτητές, διαφορετικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

   7. Μετά τα ανωτέρω ο διαιτητής κλείνει το Φ.Α. αναγράφοντας αναλόγως τις φράσεις «ουδεμία άλλη παρατήρηση» υπάρχει ή σε περίπτωση που δεν αναγράφονται παρατηρήσεις «ουδεμία παρατήρηση».

   8. Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για τους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων ομάδων ή τους αντικαταστάτες τους, οι οποίοι όμως έχουν το δικαίωμα να διατυπώσουν τυχόν διαφωνίες ή επιφυλάξεις τους. Σε περίπτωση άρνησής τους να συμμορφωθούν σ’ αυτήν την υποχρέωση και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε βάρος τους, το Φ.Α. θεωρείται ισχυρό. Το Φ.Α. υπογράφεται υποχρεωτικά από τον ιατρό του αγώνα.

   9. Η κατά τα ανωτέρω υπογραφή (ή άρνηση υπογραφής) του Φ.Α. επέχει υποχρεωτικά θέση γνωστοποίησης του περιεχομένου του, καθώς και των πραγματικών γεγονότων που αναγράφονται σ’ αυτό, για τις διαγωνιζόμενες ομάδες. Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για το διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές.

   10. Το Φ.Α. αποτελεί μέσο απόδειξης, τόσο για το κύρος του αγώνα όσο και για τον πειθαρχικό έλεγχο των ποδοσφαιριστών, παραγόντων, προπονητών κλπ. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 24 του παρόντος επιτρέπεται ανταπόδειξη, των λοιπών παρατηρήσεων του διαιτητή με βάση τα στοιχεία και μόνο που προκύπτουν από την έκθεση του παρατηρητή αγώνα και τυχόν αστυνομικών δελτίων καθώς και του βίντεο του αγώνα και της έκθεσης παρατηρητή, αν αυτά υπάρχουν και προσκομιστούν από οποιαδήποτε ομάδα.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

   1. Ομάδα που δεν μπορεί για λόγους ανωτέρας βίας να πάρει μέρος σε κάποιο αγώνα του πρωταθλήματος, πρέπει να ειδοποιήσει τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) ή με τηλεγράφημα ή με fax την ΕΠΙΤΡΟΠΗ και τον υπεύθυνο της αντίπαλης ομάδας τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τον αγώνα, εκτός αν ο λόγος αδυναμίας προκύψει αργότερα. Στο mail ή τηλεγράφημα ή fax πρέπει να αναγράφεται ο λόγος της ανωτέρας βίας, ως τέτοιος δε θεωρείται ενδεικτικά η διακοπή των συγκοινωνιών (σιδηροδρομικών, ακτοπλοϊκών, αεροπορική κλπ) από οποιαδήποτε αιτία, από την οποία είναι αδύνατη η έγκαιρη προσέλευση της ομάδας στο γήπεδο.

   2. Ομάδα που μετέχει στο πρωτάθλημα και δεν αγωνισθεί αδικαιολόγητα σε δύο (2) συνολικά αγώνες, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή της και αποκλείεται. Σε περίπτωση που υπολείπονται αγώνες στον όμιλό της θα κατακυρωθούν υπέρ των αντιπάλων της με τέρματα 2-0 και βαθμούς τρεις, θα αφαιρούνται δε από αυτήν δύο (2) βαθμοί για κάθε αγώνα, παραμένουν όμως ισχυρά τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν στους αγώνες που έδωσε μέχρι να αποκλεισθεί.

   3. Η αναβολή αγώνα και ο ορισμός νέας ημέρας διεξαγωγής του αποφασίζεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

  

ΑΡΘΡΟ 20

ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

   1. Αγώνας που δεν τελέστηκε ή δεν έληξε, χωρίς να ευθύνονται και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες, και του οποίου το αποτέλεσμα ακυρώθηκε με απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, επαναλαμβάνεται μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών με απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

   2. Το Φ.Α. που συνάχθηκε στην περίπτωση της προηγούμενες παραγράφου είναι άκυρο και οι ποδοσφαιριστές που έχουν δηλωθεί σε αυτό για να αγωνιστούν δεν θεωρείται ότι αγωνίστηκαν (η ημέρα αυτού του αγώνα δεν προσμετράται για την έκτιση ποινών). Αντίθετα, το παραπάνω Φ.Α. είναι ισχυρό για τα πραγματικά περιστατικά και όσους γράφτηκαν σε αυτό από το διαιτητή για παραπτώματα που τιμωρούνται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

  3. Αγώνας που δεν τελέστηκε ή που δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας ή και δύο ομάδων, προσμετράται για την έκτιση ποινών των ποδοσφαιριστών ή και της ομάδας και βαθμολογείται ως εξής:

α. Με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από την υπαίτια ομάδα, αν ο αγώνας δεν αρχίσει και αν δεν έχει διασφαλιστεί από τη γηπεδούχο ομάδα η παρουσία ιατρού αγώνα. Οι λόγοι για τους οποίους μια ομάδα θεωρείται υπαίτια για την ματαίωση αγώνα, είναι κυρίως:

α1. Παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο μετά τη καθορισμένη από τη διοργανώτρια ώρα έναρξης του αγώνα. Οι ομάδες υποχρεούνται να είναι στη διάθεση του διαιτητή, έτοιμες για τη διεξαγωγή του αγώνα, πέντε (5) λεπτά πριν από την έναρξή του. Εκτός του παραπάνω, λόγοι καθυστέρησης έναρξης αγώνα για τους οποίους θεωρείται υπαίτια ομάδα, είναι η μη έγκαιρη προσκόμιση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας που πρέπει να παραδοθούν στον διαιτητή μισή ώρα, τουλάχιστον, πριν από την έναρξη αγώνα, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος λόγος εκτός αυτών που συνιστούν ανωτέρα βία.

α2. Μη εκπλήρωση της υποχρέωσης που επιβάλλει να υπάρχουν στη διάθεση του διαιτητή μπάλες κανονικές και σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού.

α3. Παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από εννέα (9) ποδοσφαιριστές που πρέπει να βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο τη στιγμή του εναρκτήριου λακτίσματος.

α4. Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιτάσσουν για την ομάδα που είναι γηπεδούχος οι  διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του παρόντος.

α5. Μη τήρηση από τη γηπεδούχο ομάδα της υποχρέωσης που προβλέπεται από το άρθρο 10 παρ. 5  του παρόντος Κανονισμού.

β. Με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από την υπαίτια ομάδα (ή τις ομάδες) που δεν θα παρουσιαστεί  στον αγώνα, εφόσον αυτό δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ή που θα παραιτηθεί από αυτόν.

γ. Με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από την υπαίτια ομάδα (ή ομάδες), αν ο αγώνας διακοπεί πριν  από την κανονική λήξη του.

δ. Με αφαίρεση τεσσάρων (4) βαθμών από την ομάδα (ή τις ομάδες) που θα αποχωρήσει από τον αγώνα μετά την έναρξη του.

   4. Σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η υπαίτια ομάδα θεωρείται ότι ηττήθηκε με τέρματα 2-0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την ανυπαίτια ομάδα, οπότε υπολογίζεται το αποτέλεσμα που πραγματικά σημειώθηκε, μέχρι τη διακοπή ή την αποχώρηση.

   5. Σε περίπτωση που γίνεται δεκτή ένσταση για οποιοδήποτε λόγο αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή για παράβαση του παρόντος Κανονισμού, η ομάδα που μετέχει ο ποδοσφαιριστής αυτός χάνει τον αγώνα με τέρματα 2-0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα, και της αφαιρείται ένας (1) βαθμός.

   6. Εφ’ όσον γίνεται δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας, πέρα από την απώλεια του αγώνα, ο οποίος κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας, με τέρματα 2-0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα, αφαιρούνται από την υπαίτια ομάδα πέντε (5) βαθμοί. Εκτός από τα παραπάνω, ο αρχηγός της υπαίτιας ομάδας τιμωρείται με ποινή ισόβιου αποκλεισμού από το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα που αρχίζει από την επόμενη της διεξαγωγής του αγώνα, ο δε παραβάτης ποδοσφαιριστής, εφόσον διαπιστωθεί η ταυτότητα του, με αποκλεισμό δύο (2) ετών και σε περίπτωση υποτροπής με διαγραφή από τα μητρώα ποδοσφαιριστών.

   7. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η ένσταση αντικανονικής διακοπής του αγώνα ή ένσταση του άρθρου 22 παρ. 1 περ. γ΄ & δ΄ του παρόντος, ο αγώνας επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία που ορίζει η ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

   8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3, 5 και 6 του παρόντος άρθρου το Φ.Α. υπολογίζεται για την έκτιση των ποινών που έχουν επιβληθεί σε βάρος ομάδων ή ποδοσφαιριστών. Επίσης για την έκτιση των ποινών των παραπάνω παραγράφων υπολογίζεται και η ημέρα της ματαίωσης αγώνα λόγω παραίτησης ομάδας.

   9. Δεν είναι δυνατή η συνέχιση ενός αγώνα σε οποιαδήποτε περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγω αν η μία ή και οι δύο ομάδες παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από επτά (7) ποδοσφαιριστές. Αν συντρέξει τέτοια περίπτωση, ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να διακόψει τον αγώνα, ο οποίος και κατακυρώνεται υπέρ της ομάδας που δεν έχει ευθύνη για την διακοπή με τέρματα 2-0, εκτός αν την ευνοεί το αποτέλεσμα του αγώνα τη στιγμή της διακοπής του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 3. περ. γ΄ του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που οι δύο ομάδες μείνουν με λιγότερες από επτά (7) ποδοσφαιριστές, ο διαιτητής υποχρεούται να διακόψει τον αγώνα. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται και οι δύο ομάδες υπεύθυνες της διακοπής μηδενίζονται και δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 3 περ. γ΄ του παρόντος άρθρου.

   10. Σε κάθε περίπτωση που δεν τελείται ή διακόπτεται αγώνας, για οποιονδήποτε λόγο, για το κύρος αυτού και τις επιβαλλόμενες ποινές αποφαίνεται η ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

 

ΑΡΘΡΟ 21

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ

   1. Οι αγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σε περίπτωση νίκης με τρεις (3) βαθμούς, σε περίπτωση ισοπαλίας με ένα (1) βαθμό και σε περίπτωση ήττας με μηδέν (0) βαθμούς.

   2. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ τηρεί βαθμολογικό πίνακα και με βάση αυτόν επικυρώνει την οριστική κατάταξη των ομάδων. Η επικύρωση του πίνακα γίνεται μετά την περαίωση όλων των αγώνων της κάθε φάσης και με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί ένσταση που επηρεάζει τη βαθμολογική κατάταξη των ομάδων που προκρίνονται για την επόμενη φάση ή για το μικρό και μεγάλο τελικό.

   3. Οι ομάδες κατατάσσονται κατά σειρά στο βαθμολογικό πίνακα με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσαν η καθεμία, από τον πίνακα δε αυτό ανακηρύσσεται η νικήτρια ομάδα του ομίλου, που είναι αυτή που έχει την πρώτη θέση, η δεύτερη ομάδα του ομίλου που είναι αυτή που έχει την δεύτερη θέση, η τρίτη ομάδα του ομίλου που είναι αυτή που έχει την τρίτη θέση κ.ο.κ.

   4. Σε περίπτωση που από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για την πρώτη και δεύτερη θέση, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται βοηθητικός πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμία στους μεταξύ τους αγώνες. Αν μετά τη σύνταξη και του παραπάνω ειδικού βοηθητικού πίνακα προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε:

α. Όσον αφορά την πρώτη φάση, για τις ομάδες που ισοβαθμούν στον παραπάνω βοηθητικό πίνακα, συντάσσεται άλλος ειδικός βοηθητικός πίνακας με βάση τον οποίο προηγείται η ομάδα που έχει τον καλύτερο συντελεστή των τερμάτων που έχει επιτύχει και των τερμάτων που έχει δεχτεί στους μεταξύ τους αγώνες, αν δε έχουν την ίδια διαφορά προηγείται η ομάδα που έχει τον καλύτερο συνολικό συντελεστή των τερμάτων που έχει επιτύχει και έχει δεχθεί σε όλους τους αγώνες του ομίλου. Αν έχουν τον ίδιο συνολικό συντελεστή σε όλους τους αγώνες του ομίλου προηγείται η ομάδα που έχει επιτύχει τα περισσότερα τέρματα σε όλους τους αγώνες, αν και πάλι έχουν την ίδια διαφορά προηγείται η ομάδα που έχει επιτύχει τα περισσότερα τέρματα εκτός έδρας.

   5. Στην περίπτωση ισοπαλίας στους αγώνες της δεύτερης φάσης του πρώτου συστήματος του άρθρου 9 και των νοκ – άουτ αγώνων της τελικής φάσης και του μικρού και μεγάλου τελικού δίνεται παράταση τριάντα (30) λεπτών σε δύο ημίχρονα από δεκαπέντε (15) λεπτά το καθένα, αν δε και μετά την παράταση το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, τότε η νικήτρια ομάδα ανακηρύσσεται μετά από την εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι) με την εξής διαδικασία:

α. Ο διαιτητής κάνει την επιλογή του τέρματος προς το οποίο θα κτυπηθούν τα πέναλτι και στη συνέχεια κάνει κλήρωση για να αναδειχθεί η ομάδα η οποία θα κτυπήσει το πρώτο πέναλτι.

β. Καθεμία από τις δύο ομάδες θα εκτελέσει σε βάρος της αντίπαλης ομάδας πέντε (5) πέναλτι, αφού τηρήσει τις διατάξεις των παραγράφων δ΄ και ε΄ που ακολουθούν

γ. Τα πέναλτι θα εκτελούνται ανά ένα για κάθε ομάδα.

δ. Η εκτέλεση των πέναλτι θα σταματήσει αν, πριν εκτελεσθούν και τα πέντε (5) πέναλτι από κάθε ομάδα υπάρχει τόση διαφορά μεταξύ των ομάδων αυτών ώστε εκείνη που έχει πετύχει (κτυπώντας πέναλτι) τα λιγότερα τέρματα να μην μπορεί να καλύψει την διαφορά έστω και αν εκτελέσει τα υπολειπόμενα για τη συμπλήρωση του αριθμού πέντε (5) πέναλτι.

ε. Αν μετά την εκτέλεση των πέντε (5) πέναλτι από κάθε ομάδα ο αριθμός των τερμάτων παραμένει ο ίδιος ή δεν σημειώθηκαν τέρματα και από τις δύο ομάδες, τότε η εκτέλεση των πέναλτι θα συνεχιστεί με την ίδια σειρά ως εξής: καθεμία ομάδα θα κτυπά από ένα πέναλτι και αν από το κτύπημα του πέναλτι αναδειχτεί νικήτρια, ο αγώνας τελειώνει, αλλιώς εκτελείται από ένα πέναλτι από κάθε ομάδα, κατά την παραπάνω διαδικασία, μέχρι να αναδειχθεί νικήτρια,

στ. Η ομάδα η οποία σημειώνει το μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων ανακηρύσσεται νικήτρια.

6. Δικαίωμα να κτυπήσουν πέναλτι έχουν μόνο οι εξής παίκτες:

α. Όσοι βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο στη λήξη του αγώνα, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.

β. Επίσης, ο ποδοσφαιριστής (ή οι ποδοσφαιριστές) ο οποίος είχε εγκαταλείψει προσωρινά τον αγωνιστικό χώρο με την άδεια ή χωρίς την άδεια του διαιτητή και ο οποίος δεν βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο με την πιο πάνω λήξη του αγώνα.

γ. Κατά το κτύπημα των πέναλτι δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστών, εκτός αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών των πέναλτι τραυματισθεί ο τερματοφύλακας, οπότε επιτρέπεται ν’  αντικατασταθεί αυτός με έναν ποδοσφαιριστή από τους αναπληρωματικούς της ομάδας του, ο οποίος έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στη διαδικασία εκτέλεσης των πέναλτι. Η αντικατάσταση όμως αυτή του τερματοφύλακα επιτρέπεται αν η ομάδα μέχρι και την λήξη της παράτασης, δεν έχει προβεί στην αντικατάσταση πέντε (5) ποδοσφαιριστών της, όπως επιτρέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.

δ. Η εκτέλεση των πέναλτι θα γίνεται από ένα διαφορετικό ποδοσφαιριστή κάθε φορά, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί ο ίδιος ποδοσφαιριστής μιας ομάδας να εκτελέσει περισσότερα από ένα πέναλτι πριν οι υπόλοιποι συμπαίκτες του που έχουν επιλεγεί για την εκτέλεση των πέναλτι κτυπήσουν από ένα πέναλτι, περιλαμβανομένου σ’ αυτούς και του τερματοφύλακα της ομάδας του (ή του αναγραφόμενου στο Φ.Α. αναπληρωματικού) ο οποίος θα έχει αντικατασταθεί σύμφωνα με τη διάταξη του εδ. γ΄ αυτής της παραγράφου.

ε. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτής της παραγράφου, κάθε ποδοσφαιριστής μπορεί να αλλάξει την θέση του με τον τερματοφύλακα οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια που εκτελούνται πέναλτι.

   7. Εάν μολαταύτα δεν είναι δυνατή η επανάληψη των κτυπημάτων πέναλτι, επειδή εν τω μεταξύ επήλθε σκοτάδι, τότε νικήτρια ομάδα θ’  αναδειχθεί μετά από κλήρωση την οποία θα κάνει ο διαιτητής μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το αποτέλεσμα δε αυτής της κλήρωσης σημειώνει υποχρεωτικό ο διαιτητής στο Φ.Α.

   8. Η εκτέλεση των πέναλτι δεν αποτελεί συνέχεια του αγώνα, αλλά διαδικαστικό τρόπο για την ανάδειξη του νικητή.

   * – Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 τροποποιήθηκε στη συνδιάσκεψη του Αγρινίου την  01/02.10.2016.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

   1. Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες από τους αρχηγούς ή τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων ομάδων για τους παρακάτω λόγους :

α. Για αντικανονικότητα του γηπέδου (μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος Κανονισμού).

β. Για παράβαση διατάξεων του άρθρου 13 του παρόντος Κανονισμού, σχετικά με τον ορισμό διαιτητών ή βοηθών διαιτητών ή την αντικατάσταση των ορισθέντων.

γ. Για αντικανονική διακοπή αγώνα, που οφείλεται δε αναιτιολόγητη και αντίθετη με τον παρόντα Κανονισμό απόφαση του διαιτητή.

δ. Για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων αυτού του Κανονισμού από το διαιτητή, που σχετίζεται με τη συμπλήρωση των ομάδων μετά την έναρξη του αγώνα.

ε. Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή που υποχρεωτικά, πρέπει να κατονομάζεται.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένσταση. Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή, τακτικού ή αναπληρωματικού, ο οποίος αγωνίσθηκε από τους αναγραφόμενους στο Φ.Α.

στ. Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή.

ζ. Για μη παρουσία ιατρού αγώνα.

   2. Οι ενστάσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και στ΄ της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου καταχωρούνται στην οικεία στήλη στο Φ.Α. από τους αρχηγούς των ομάδων που ενίστανται, πριν από την έναρξη του αγώνα, με εξαίρεση την ένσταση πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή, η οποία υποβάλλεται μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. και με την προϋπόθεση ότι ο διαιτητής θα έχει ειδοποιηθεί σχετικά, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδας μέχρι τη λήξη της διάρκειας του αγώνα και της τυχόν παράτασής του. Στην περίπτωση αυτή, ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να δώσει εντολή στον ποδοσφαιριστή (ή στους ποδοσφαιριστές), κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση, να μη φύγει από το γήπεδο, μέχρις ότου συγκεντρώσει και καταχωρήσει στο Φ.Α. τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν το αρμόδιο όργανο στην εκδίκαση της ένστασης (στοιχεία ταυτότητας, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χρώμα μαλλιών και ματιών, άλλα εμφανή σημεία, δείγμα υπογραφής κλπ) Επίσης ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να κρατήσει το δελτίο αθλητικής ιδιότητας του ποδοσφαιριστή και να το παραδώσει στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

   3. Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για την περίπτωση αντικατάστασης, αποχώρησης ή αποβολής ποδοσφαιριστή, εφ’ όσον η ένσταση πλαστοπροσωπίας που στρέφεται εναντίον του έγινε πριν ή κατά την αντικατάσταση, αποχώρηση ή αποβολή του.

   4. Η άρνηση του ποδοσφαιριστή να συμμορφωθεί στην παραπάνω εντολή του διαιτητή, την οποία ο τελευταίος υποχρεούται να σημειώσει στις παρατηρήσεις του Φ.Α., θεωρείται ως ομολογία του ίδιου και της ομάδας του για την διάπραξη του παραπτώματος.

   5. Οι ενστάσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και στ΄ της παρ. 1 αυτού του άρθρου, υποβάλλονται προς αποφυγή καθυστερήσεων, ως προς το χρόνο έναρξης και λήξης του αγώνα, στο διαιτητή με σημείωμα που περιγράφει το είδος και τους λόγους ένστασης του αρχηγού της ενιστάμενης ομάδας. Το σημείωμα αυτό υποβάλλεται εις διπλούν, υπογράφεται από τον αρχηγό της αντίπαλης ομάδας, αντίγραφο δε αυτού παραλαμβάνει το αντίπαλο σωματείο. Ο διαιτητής κατά την κρίση του εφ’ όσον δεν καθυστερεί την έναρξη του αγώνα κατά τον προβλεπόμενο χρόνο, επιτρέπει την καταχώρηση της στο Φ.Α. διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να προβεί στην καταχώρηση κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ή και μετά το τέλος του αγώνα.

   6. Στις περιπτώσεις που οι ενστάσεις καταχωρούνται στο Φ.Α. ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να γράφει τις σχετικές με το αντικείμενο της ένστασης παρατηρήσεις του στο Φ.Α., αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και πριν την υπογραφή του Φ.Α.

   7. Οι ενστάσεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 αυτού του άρθρου υποβάλλονται στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ με συστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό επίδοσης ή με fax, μαζί με τα αποδεικτικά έγγραφα, μέσα σε δύο (2) ημέρες από την ημέρα που έγινε ο αγώνας, για την πρώτη και δεύτερη φάση (του πρώτου συστήματος του άρθρου 9), και μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ώρες για την τελική φάση. Η ημέρα του αγώνα για την πρώτη και δεύτερη φάση δεν υπολογίζεται. Κατ’ εξαίρεση, είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο Φ.Α. της ένστασης αντικανονικής συμμετοχής που αφορά ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε ως αναπληρωματικός χωρίς να έχει εγγραφεί στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα και ποδοσφαιριστή που συμμετείχε και πάλι σε αγώνα ενώ είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί από αυτόν.

   8. Στις περιπτώσεις που δεν καταχωρούνται οι ενστάσεις στο Φ.Α. η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ δικαιούται να ζητήσει από το διαιτητή τις παρατηρήσεις του με έκθεσή του.

   9. Για καθεμιά από τις παραπάνω ενστάσεις πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι λόγοι υποβολής της, πρέπει δε να υποβάλλονται στις προθεσμίες που προβλέπεται, διαφορετικά απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

   10. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ διαβιβάζει αμελλητί στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί, η εκδίκαση των οποίων γίνεται από αυτήν, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή τους. Η εκδίκαση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική και τυχόν παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

   11. Καταγγελία προς την ΕΠΙΤΡΟΠΗ επιτρέπεται να διατυπωθεί αποκλειστικά για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε αγώνα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών και στους αγώνες της τελικής φάσης μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ώρες από την τέλεση του, από τρίτη ομάδα με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτή έχει άμεσο έννομο συμφέρον το οποίο περιοριστικά προσδιορίζεται στη διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος και έχει σχέση με τη συγκεκριμένη ομάδα κατά της οποίας στρέφεται η καταγγελία.

   12. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες σε μεταξύ τους αγώνα δύνανται να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ένσταση μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό προθεσμίες.

 

ΑΡΘΡΟ  23

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

   1. Για τη διατήρηση της τάξης και της πειθαρχίας στους αγωνιστικούς χώρους, κατά τη διεξαγωγή αγώνων, επιβάλλονται στους τακτικούς και αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές οι ακόλουθες ποινές αποκλεισμού από αγώνες του πρωταθλήματος.

α. Ποινή μιας (1) αγωνιστικής ημέρας, αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για έναν από τους παρακάτω λόγους :

 i. Αδικαιολόγητη και χωρίς την άδεια του διαιτητή εγκατάλειψη του αγωνιστικού χώρου.

ii. Επικίνδυνο παίξιμο, ανάρμοστη διαγωγή κατά τη διάρκεια του αγώνα ή στο ημίχρονο απέναντι σε ποδοσφαιριστές, διαιτητή, βοηθούς διαιτητές, παρατηρητή, βοηθό παρατηρητή, στα υπόλοιπα πρόσωπα που δικαιούνται να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος ή σε θεατή αφού προηγουμένως παρατηρηθεί, από το διαιτητή και έχει γραφτεί στο Φ.Α. αυτή η παρατήρηση. Εφ’ όσον δεν έχει αναγραφεί στο Φ.Α. αυτή η παρατήρηση ο ποδοσφαιριστής μένει ατιμώρητος. Στις περιπτώσεις αυτές αποβολής του ποδοσφαιριστή μετά από προηγούμενη παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) η παρατήρηση αυτή προσμετράται κανονικά για την έκτιση ποινών που προβλέπονται από την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, ασχέτως αν επακολουθήσει αποβολή του ποδοσφαιριστή λόγω δεύτερης παρατήρησης (κίτρινη κάρτα). Η ποινή της παραγράφου αυτής και η ποινή της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού, που δύναται να επιβληθεί στον ποδοσφαιριστή λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού καρτών, δεν συγχωνεύονται.

iii.  Άρνηση υπογραφής Φ.Α. από τον ποδοσφαιριστή που έχει στον αγώνα την ιδιότητα του αρχηγού της ομάδας του.

iv. Όταν ένας ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα επειδή εμποδίζει αντίπαλο του αποστερώντας την ομάδα του τελευταίου από μία προφανή ευκαιρία να σημειώσει τέρμα ή επειδή πιάνει την μπάλα με το χέρι και αποστερεί την αντίπαλη ομάδα από ένα τέρμα ή από μία προφανή ευκαιρία να σημειώσει τέρμα τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού μια αγωνιστικής ημέρας εάν το παράπτωμα επισύρει βαρύτερη ποινή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

β. Ποινή δύο (2) αγωνιστικών ημερών, αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα εξαιτίας υβριστικής συμπεριφοράς έργω ή λόγω ή απόπειρα βιαιοπραγίας σε αντίπαλο παίκτη, συμπαίκτη, θεατή, προπονητή, φυσιοθεραπευτή ή γιατρό ομάδας στη διάρκεια του αγώνα ή στο ημίχρονο.

γ. Ποινή τριών (3) αγωνιστικών ημερών, αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για βάναυση συμπεριφορά του σε αντίπαλο παίκτη, συμπαίκτη, θεατή προπονητή ή φυσικοθεραπευτή στη διάρκεια του αγώνα ή στο ημίχρονο ή για ανταπόδοση της βάναυσης συμπεριφοράς την οποία υπέστη ο ποδοσφαιριστής, έστω και αν βρισκόταν σε άμυνα.

δ. Ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για έναν από τους εξής λόγους:

i. Υβριστική συμπεριφορά, έργω ή λόγω, προς τους διαιτητή, βοηθούς διαιτητές, παρατηρητή, βοηθό παρατηρητή και γιατρό του αγώνα, στη διάρκεια του αγώνα ή στο ημίχρονο.

ii. Βλασφημία των θείων.

ε. Ποινή πέντε (5) αγωνιστικών ημερών, αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για απόπειρα βιαιοπραγίας κατά των διαιτητή, βοηθών διαιτητών, παρατηρητή, βοηθό παρατηρητή και γιατρού του αγώνα στη διάρκεια του αγώνα ή στο ημίχρονο,

στ. Ποινή δέκα (10) αγωνιστικών ημερών, αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για βιαιοπραγία ή βάναυση συμπεριφορά προς αντίπαλο παίκτη, συμπαίκτη, θεατή, προπονητή, φυσιοθεραπευτή ή γιατρό ομάδας η οποία έχει συνέπεια τον τραυματισμό.

ζ. Ποινή δεκαπέντε (15) αγωνιστικών ημερών, αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για βιαιοπραγία ή βάναυση συμπεριφορά προς τους διαιτητή, βοηθούς διαιτητές, παρατηρητή, βοηθό παρατηρητή ή γιατρό του αγώνα.

η. Ποινή τριάντα (30) αγωνιστικών ημερών, αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από των αγώνα γιατί τραυμάτισε ένα από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση (ζ) πρόσωπα, με την βία ή βάναυση προς αυτό συμπεριφορά του.

   2. Ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται από αγώνα και το παράπτωμα του δεν τιμωρείται με μία από τις παραπάνω ποινές του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας από αγώνες του πρωταθλήματος.

   3. Για την έκτιση των ποινών αυτού του άρθρου, θεωρούνται ως αγωνιστικές ημέρες αυτές στις οποίες η ομάδα του ποδοσφαιριστή που τιμωρήθηκε αγωνίζεται σε αγώνες του πρωταθλήματος ή του κυπέλλου έστω και αν ο αγώνας είναι άκυρος για οποιαδήποτε αιτία ή δεν αγωνίζεται λόγω παραίτησης της δικής του ομάδας ή της αντίπαλης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και εφ’ όσον ο αγώνας κατακυρώθηκε υπέρ ομάδας.

   4. Όλες οι προαναφερόμενες ποινές αποκλεισμού, εκτός των περιπτώσεων ii και iii της παρ. 1 του άρθρου αυτού, προκειμένου για τους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων ομάδων, επαυξάνονται κατά το ήμισυ. Το κλάσμα προσμετράται ως ακέραια μονάδα σε βάρος του τιμωρημένου ποδοσφαιριστή.

   5. Στην περίπτωση που τα παραπτώματα ενός ποδοσφαιριστή είναι δύο ή περισσότερα, επιβάλλεται συνολική ποινή που το ύψος της προκύπτει από το άθροισμα της βαρύτερης (ή μεγαλύτερης) ποινής στην οποία προστίθεται το ήμισυ καθεμιάς από τις υπόλοιπες μικρότερες ποινές.

   6. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο, μόνο οι ποινές αποκλεισμού επαυξάνονται στο διπλάσιο. Προκειμένου για υπότροπο αρχηγό ομάδας η επαύξηση της ποινής λόγω της υποτροπής γίνεται αφού προηγουμένως η ποινή του επαυξηθεί λόγω της ιδιότητας του αρχηγού. Υπότροπος θεωρείται ο ποδοσφαιριστής ο οποίος τιμωρείται, μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο, για τη διάπραξη οποιουδήποτε παραπτώματος από τα προαναφερόμενα στο άρθρο αυτό. Σε περίπτωση που υπότροπος ποδοσφαιριστής έχει τιμωρηθεί και υποπίπτει εκ νέου για τρίτη ή περισσότερες φορές στο ίδιο παράπτωμα επιβάλλεται πάντοτε σ’ αυτόν η διπλάσια ποινή που του επεβλήθη με την πρώτη υποτροπή μη δυνάμενη η ποινή αυτή να αυξηθεί, με εξαίρεση την ποινή μιας (1) αγωνιστικής ημέρας που επιβάλλεται σε ποδοσφαιριστή συνέπεια δεύτερης κίτρινης κάρτας

   7. Οι ποινές του παρόντος άρθρου επιβάλλονται μόνο με βάση το Φ.Α. και αρχίζουν, αυτοδίκαια, από την επόμενη ημέρα του αγώνα, ακόμη κι αν η απόφαση της Επιτροπής της Διοργανώτριας Αρχής εκδοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

   8. Οι ποινές του παρόντος άρθρου επιβάλλονται και για τα αντίστοιχα παραπτώματα των ποδοσφαιριστών που έγιναν μετά τη λήξη του αγώνα, μέσα στα αποδυτήρια ή τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του αγωνιστικού χώρου ή απλώς μέσα στον περιφραγμένο χώρο ή στο γήπεδο παιδιάς, οπωσδήποτε όμως μέχρις ότου συνταχθεί και υπογράφει το Φ.Α. και μόνον εφόσον η παράβαση γράφτηκε από το διαιτητή στην οικεία στήλη των «παρατηρήσεων» αυτού του Φ.Α., τιμωρείται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και η έκτιση της ποινής αρχίζει από την επόμενη ημέρα της διάπραξης της παράβασης.

   9. Αν ο ποδοσφαιριστής παρατηρήθηκε από το διαιτητή στη διάρκεια διαφορετικών αγώνων ή στο ημίχρονο τρεις φορές και oi παρατηρήσεις αυτές γράφτηκαν στο Φ.Α., τιμωρείται με αποκλεισμό μιας (1) αγωνιστικής ημέρας. Σε περίπτωση υποτροπής (συμπλήρωση 6ης παρατήρησης) μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο, ο υπότροπος ποδοσφαιριστής τιμωρείται αυτοδικαίως με ποινή αποκλεισμού διπλάσια της αμέσως προηγούμενης επιβληθείσης (2 αγωνιστικές). Σε κάθε περίπτωση νέας υποτροπής (συμπλήρωση εκ νέου τριών παρατηρήσεων) ο ποδοσφαιριστής τιμωρείται αυτοδικαίως με ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών. Η ποινή που προβλέπεται από την παρούσα παράγραφο δεν λαμβάνεται υπόψη για να θεωρηθεί ο ποδοσφαιριστής υπότροπος κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Στην τελική φάση δεν καταχωρούνται στο φύλλο αγώνα οι παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες).

   10. Η ποινή αποκλεισμού που επιβάλλεται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αυτής αρχίζει αυτοδίκαια από την επόμενη ημέρα του αγώνα που ο ποδοσφαιριστής δέχτηκε από τον διαιτητή τρίτη ή έκτη παρατήρηση (κίτρινη κάρτα). Για την αυτοδίκαιη τιμωρία του ποδοσφαιριστή, για όσες αγωνιστικές προβλέπεται από το άρθρο αυτό, αρκεί η γνώση του αρχηγού της ομάδας, που υπογράφει το Φ.Α. χωρίς να είναι αναγκαία η κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Με την υπογραφή και μόνο του Φ.Α. από τον αρχηγό της ομάδος, υφίσταται αμάχητο τεκμήριο και γνώση (χωρίς ανταπόδειξη) της τιμωρίας.

   11. Οι παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) του διαιτητή θα προσμετρούνται (χρεώνονται) χωριστά (όλες) χωρίς να γίνεται συγχώνευση μεταξύ τους ή απορρόφηση σε άλλες ποινές για βαρύτερα παραπτώματα στον ίδιο αγώνα.

   12. Οι ποινές αποκλεισμού του παρόντος άρθρου, αν δεν εκτιθούν μέσα στην περίοδο στην οποία επιβλήθηκαν, εκτίονται κατά την αμέσως επόμενη περίοδο και ακολουθούν τον τιμωρημένο ποδοσφαιριστή και στην περίπτωση μεταγραφής του ή αλλαγής της ιδιότητας του ως ποδοσφαιριστή.

   13. Είναι αντικανονική, σε αγώνα οποιουδήποτε φάσης του πρωταθλήματος ή του κυπέλλου, η συμμετοχή ποδοσφαιριστή τιμωρημένου με ποινή αποκλεισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ

   1. Αρμόδια για την επιβολή των ποινών αυτού του άρθρου είναι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ, η οποία αποφασίζει με βάση το Φ.Α., κατά του οποίου δεν χωρεί οποιαδήποτε ανταπόδειξη σχετικά με τις παρατηρήσεις του διαιτητή που αφορούν σε παραβάσεις του άρθρου αυτού και αναγράφονται σ’ αυτό. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ εκδίδει την απόφασή της αποκλειστικά με βάση τις γραμμένες από το διαιτητή, στο Φ.Α. παρατηρήσεις. Διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις και κάθε είδους μεταβολές, τροποποιήσεις των παρατηρήσεων που έχει γράψει ο διαιτητής στο Φ,Α. για παραβάσεις του άρθρου αυτού, δεν επιτρέπονται με την υποβολή από το διαιτητή μεταγενέστερης έκθεσης ή αναφοράς του.

   2. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ δεν έχει υποχρέωση να καλέσει σε απολογία τον παραβάτη, ο οποίος και θεωρείται αυτοδικαίως τιμωρημένος, εφόσον έχει γραφτεί στο Φ.Α. για παράβαση που τιμωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

   3. Ο χαρακτηρισμός του παραπτώματος ανήκει αποκλειστικά στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ενώ ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα στο Φ.Α. πλην των παραβάσεων ποδοσφαιριστών οι οποίες επισύρουν ποινή παρατήρησης του ποδοσφαιριστή (κίτρινη κάρτα). Οι παρατηρήσεις των διαιτητών στο Φ.Α. πρέπει να είναι σαφείς και ευανάγνωστες. Όταν συντρέχει λόγος κάποιας προσθήκης ή διαγραφής, πρέπει απαραίτητα να λαμβάνουν γνώση και να την μονογραφούν και οι αρχηγοί των διαγωνιζόμενων ομάδων, διαφορετικά η προσθήκη ή διαγραφή δεν λαμβάνεται υπόψη. Αν δεν γραφτούν αυτά τα στοιχεία, εφαρμόζεται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, η διάταξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

   4. Η απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες, όσον αφορά την πρώτη και δεύτερη φάση (του πρώτου συστήματος του άρθρου 9) και μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες όσον αφορά την τελική φάση, αφότου διαπράχθηκε η παράβαση. Αν δεν εκδοθεί απόφαση ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται μέχρι την έκδοση της και το υπόλοιπο της ποινής εκτίεται μετά την έκδοση αυτής της απόφασης, που κοινοποιείται υποχρεωτικά σε είκοσι τέσσερες (24) ώρες.

   5. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ τηρεί βιβλίο ποινών, στο οποίο καταχωρείται ο αριθμός της απόφασής της, με την οποία επιβλήθηκε η ποινή σε ποδοσφαιριστή, η ημερομηνία αυτής, το ονοματεπώνυμο του ποδοσφαιριστή, ο αριθμός του δελτίου αθλητικής ιδιότητάς του, η ομάδα στην οποία αγωνίζεται, η ποινή που επιβλήθηκε, η ημερομηνία έναρξης της ποινής και περίληψη του παραπτώματος για το οποίο τιμωρήθηκε. Τηρεί επίσης και φάκελο στον οποίο φυλάσσονται αντίγραφα των αποφάσεων της και όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τις ποινές που επέβαλε. Το βιβλίο ποινών παραδίδεται από το Διοργανωτή Σύλλογο στο νέο Διοργανωτή με την ανάληψη της διοργάνωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 25

Α. ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

   1. Στους αγώνες του πρωταθλήματος οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν την υποχρέωση να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνες για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών των μελών και των οπαδών τους.

   2. Σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων που δυσφημούν το άθλημα ή τη δικηγορική ιδιότητα, ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό, πριν, στη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα, από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο επιβάλλεται σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ έγγραφη επίπληξη.

   3. Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας ο αρχηγός της υπαίτιας ομάδας τιμωρείται με ισόβιο αποκλεισμό από το Ποδοσφαιρικό Πρωτάθλημα, η δε υπαίτια ομάδα τιμωρείται με αποκλεισμό από τα επόμενα πέντε (5) Δικηγορικά Πρωταθλήματα.

   Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται από την Πειθαρχική Επιτροπή του διοργανωτή Συλλόγου.

Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   1. Συστήνεται  πενταμελής ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, με τριετή θητεία, που εκλέγεται από την συνδιάσκεψη των εκπροσώπων. Υποψήφιοι μπορεί να είναι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων ομάδων και παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές αυτών. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την συμπλήρωση τριετίας από την εκλογή της και μόλις εκλεγεί νόμιμα νέα Πειθαρχική Επιτροπή από την συνδιάσκεψη. Αν αυτό δεν γίνει δυνατό, λόγω έλλειψης απαρτίας  της συνδιάσκεψης, η θητεία της παρατείνεται αναλόγως μέχρι να καταστεί δυνατόν να εκλεγεί νέα Πειθαρχική Επιτροπή από επόμενη συνδιάσκεψη, νόμιμα συγκροτημένη.

   Έργο της Επιτροπής είναι η διαρκής φροντίδα και συμβολή για την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος, σύμφωνα με τον σκοπό του και τον κανονισμό του. 

   2. Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ενεργεί, πέραν των άλλων, και ως δευτεροβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή, αφού ως πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή λειτουργεί  η ΕΠΙΤΡΟΠΗ του διοργανωτή Συλλόγου. Επιλαμβάνεται και αποφασίζει κυριαρχικά επί όλων των θεμάτων μείζονος σημασίας που παραπέμπει σ’ αυτήν η Οργανωτική Επιτροπή και ιδίως, σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων, που δυσφημούν το άθλημα ή τη δικηγορική ιδιότητα, ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα από παίκτες ή παράγοντες των ομάδων.

   3. Στις περιπτώσεις τις παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να επιβληθούν σωρευτικά οι ποινές: α) του μηδενισμού στο συγκεκριμένο αγώνα, β) της αφαίρεσης μέχρι πέντε (5) βαθμών και γ) της αποβολής της ομάδας από το πρωτάθλημα. Εφόσον όλα αυτά συμβούν στην τελική φάση, οι ποινές ισχύουν για το επόμενο πρωτάθλημα. Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ επιλαμβάνεται των ανωτέρω ζητημάτων και παραβάσεων του κανονισμού εντός δύο (2) ημερών από την παραπομπή της περίπτωσης από τη διοργανώτρια και κατά τη συζήτησή της καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι για να εκθέσουν τις απόψεις τους.

   4. Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, αν συμβεί κατά την δεύτερη φάση (του πρώτου συστήματος του άρθρου 9) ή την τελική φάση κάποια από τις παραπάνω παραβάσεις, επιλαμβάνεται άμεσα και αποφασίζει περί των ποινών πριν τη διεξαγωγή του επόμενου αγώνα των εμπλεκόμενων ομάδων.     

 * Το άρθρο 25 τροποποιήθηκε στη συνδιάσκεψη του Αγρινίου την  01/02.10.2016.

ΑΡΘΡΟ 26

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

   1. Κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης και μέχρι τη λήξη αυτής συγκαλείται συνδιάσκεψη όλων των εκπροσώπων των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, μετά από έγγραφη πρόσκληση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail)  ή με fax σε όλους τους εκπροσώπους των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα τρεις τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη σύγκλησή της και στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ένα από τα οποία είναι υποχρεωτικά η ανάθεση της επόμενης διοργάνωσης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ δικαιούται να συγκαλέσει και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος έκτακτη συνδιάσκεψη αν κρίνει αυτό σκόπιμο για την καλύτερη διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

   2. Η συνδιάσκεψη είναι αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη διοργάνωση του πρωταθλήματος, μεταξύ των οποίων η ανάθεση της διοργάνωσης, η τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού κλπ. Στη συνδιάσκεψη μετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων που συμμετείχαν τουλάχιστον σε ένα αγώνα στο πρωτάθλημα, ένας όμως από αυτούς έχει δικαίωμα ψήφου. Εκπρόσωπος ομάδας που δεν συμμετέχει στη συνδιάσκεψη μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο εκπρόσωπο ομάδας, με έγγραφη δήλωση, η οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί από αυτόν και στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ μέχρι την έναρξη της συνδιάσκεψης, από κάθε δε ομάδα ένας μόνο εκπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί και κάθε ένας εκπρόσωπος που έχει δικαίωμα ψήφου μπορεί να εκπροσωπήσει μόνον ένα εκπρόσωπο άλλης ομάδας. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται απαρτία του ενός τρίτου των εκπροσώπων και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, θεωρουμένων ως τέτοιων και των εκπροσωπούμενων, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση του Κανονισμού αυτού, οπότε απαιτείται απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων, θεωρουμένων ως τέτοιων και των εκπροσωπούμενων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται νέα ψηφοφορία και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας ακολουθεί κλήρωση. Αν τίθενται για ψηφοφορία περισσότερες από τρεις προτάσεις προκρίνονται σε νέα ψηφοφορία οι δύο προτάσεις που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, στη νέα δε ψηφοφορία μπορούν να ψηφίσουν και όσοι δεν ψήφισαν τις προτάσεις αυτές στην πρώτη ψηφοφορία. Η ψηφοφορία είναι πάντοτε φανερή.

 

ΑΡΘΡΟ 27

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

   1. Ότι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό θα ρυθμίζεται με απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, λαμβανομένου υπόψη του σκοπού του πρωταθλήματος.

   2. Η γηπεδούχος ομάδα θα φροντίζει πάντοτε για την εξυπηρέτηση της φιλοξενούμενης ομάδας, μέσα στα πλαίσια της πατροπαράδοτης φιλοξενίας και κατά τρόπο που να αρμόζει στην ιδιότητα του δικηγόρου.

   3. Πριν από τον τελικό θα διεξάγεται αγώνας μεταξύ παλαιμάχων, εάν τούτο είναι εφικτό και το επιθυμεί ο διοργανωτής σύλλογος πριν δε από τον τελικό αγώνα αλλά και κατά την έναρξη της τελικής φάσης θα παίζεται ο ύμνος του πρωταθλήματος. Κατά την τελετή της λήξης της τελικής φάσης θα απονέμεται στο μεγαλύτερο σε ηλικία συνάδελφο που μετέχει ενεργά στο πρωτάθλημα αυτό, αναμνηστικό μετάλλιο, εφόσον δεν έχει απονεμηθεί σ’  αυτόν τέτοιο μετάλλιο από προηγούμενο Διοργανωτή Σύλλογο. Επίσης, θα απονέμεται βραβείο ήθους στην ομάδα που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, δεν θα αποβληθεί ποδοσφαιριστής της ή οι ποδοσφαιριστές της θα έχουν δεχθεί τις λιγότερες κίτρινες κάρτες ή δεν έχουν δεχτεί παρατήρηση, θα απονέμεται ακόμη ειδική τιμητική διάκριση στον πρώτο σκόρερ της τελικής φάσης και οποιοδήποτε άλλη διάκριση αποφασιστεί από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

   4. Η Πρωταθλήτρια ομάδα θα είναι η μόνη που θα δικαιούται να εκπροσωπήσει το Δικηγορικό Σώμα της χώρας μας σε Πανευρωπαϊκά ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Οι απονομές θα γίνονται κατά την τελετή λήξης της τελικής φάσης. Σε περίπτωση αδυναμίας του Πρωταθλητή τη θέση του καταλαμβάνει ο δευτεραθλητής και ούτω καθεξής.

   5. Ο παρών Κανονισμός συντάχτηκε από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ του 14ου Π.Π.Π.Δ.Σ., που έγινε στη Ρόδο από 4-11 Ιουλίου 1998, ψηφίστηκε δε από τη συνδιάσκεψη που έγινε στον Πειραιά στις 5 Δεκεμβρίου 1998, τροποποιήθηκε κατά την συνδιάσκεψη της Λάρισας τον Ιούλιο του 2002, κατά την συνδιάσκεψη της Κομοτηνής τον Ιούλιο 2003, κατά τη συνδιάσκεψη των Σερρών τον Ιούλιο του 2004, κατά τη συνδιάσκεψη της Κατερίνης τον Ιανουάριο του 2005, της Θεσσαλονίκης το Νοέμβριο του 2006 και τον Ιούλιο του 2007, της Έδεσσας το Νοέμβριο του 2008, της Αθήνας τον Ιανουάριο του 2012, της Αθήνας τον Ιούλιο του 2012, του Ρεθύμνου τον Ιούλιο του 2013, της Χαλκίδας τον Οκτώβριο του 2015, του Αγρινίου τον Οκτώβριο του 2016 και τον Ιούλιο του 2017 και της Κοζάνης τον Ιούλιο του 2018.

ΟΙ   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ

Print Friendly, PDF & Email