7ο Νομικό Συνέδριο ΕΑΝΔΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ – ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

ΠΑΤΡΑ 10, 11,12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Print Friendly, PDF & Email