ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Δικαιολογητικά εγγραφής στον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου ως δικηγόρος

 

  1. Αίτηση για εγγραφή ΔΣΡ
  2. Αντίγραφο του ΦΕΚ (τεύχος Γ), στο οποίο περιέχεται η απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης περί διορισμού ως δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Ρόδου.
  3. Πρακτικό ορκωμοσίας του Πρωτοδικείου Ρόδου.
  4. Υπεύθυνη δήλωση κατ’ άρθρο 6 κι 7 του Κώδικα Δικηγόρων
  5. Δήλωση άρθρου 30

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Για την εγγραφή στα ασφαλιστικά Ταμεία ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Υποβολή απογραφικής Δήλωσης

e-ΕΦΚΑ Οδηγός Χρήσης Πολίτη για Βεβαίωση Απογραφικής Δήλωσης

Οι συνάδελφοι θα πρέπει αρχικά να υποβάλλουν και να καταθέσουν στην ΑΑΔΕ για έναρξη εργασιών τη Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης όπως περιγράφεται στον οδηγό.

 

2. Υποβολή (και αποστολή) αίτησης εγγραφής στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ e-efka (νεα με δικαιολογητικα)

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται μετά την έναρξή στην αρμόδια ΔΟΥ,  συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο e-mail: dief.asf.tan@efka.gov.gr

 

3. Υποβολή αίτησης εγγραφής στο ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρικό πρώην ΤΕΑΔ)

ΕΤΕΑΕΠ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Υποβάλλεται στα γραφεία του ΕΤΕΑΕΠ στη Ρόδο στο κτήριο του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) τηλ. 2241068703

 

4. Υποβολή αίτησης εγγραφής στο Ταμείο Υγείας Επαρχιών (ΤΥΔΕ)  στην περίπτωση που δεν έγινε ως ασκούμενος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108809537

(Σημείωση: Η ασφάλιση των ασκούμενων Δικηγόρων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 3 του Ν. 3966/2011)

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΛΕΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ    ( Λ.Ε.Δ.Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ)

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ     https://dsrnet.gr/leadr-aitiseis/

GENERALE ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Print Friendly, PDF & Email