ΜΗΤΕΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ:

 1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΑΔΡ (ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΜΕΛΗ)  ΑΙΤΗΣΗ για βοήθημα λόγω τοκετού
 2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΔΕ (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ) ΑΙΤΗΣΗ στο ΛΕΔΕ για ημερ αποζημίωση τοκετού
 3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΑΠΟ GENERALE (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ) ΑΙΤΗΣΗ GENERALI για αποζημίωση τοκετού
 4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΥΔΕ ΦΕΚ 2665/Β/8-10-2014 καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ε.Τ.Α.Α., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (Α’ 235)Δικαιολογητικά επιδόματος μητρότητας
  1.  Αίτηση της άμεσα ασφαλισμένης στον Ε.Τ.Α.Α.–Τ.Υ.Δ.Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΚΑ ΤΥΔΕ
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1985 ότι ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.
  4. IBAN (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης)

  Η αίτηση υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τοκετού και το επίδομα καταβάλλεται στην ασφαλισμένη εφάπαξ εφόσον υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα.

 5. ΕΦΚΑ – ΤΑΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
 6. ΕΦΚΑ – Παροχές μητρότητας εμμίσθων δικηγόρων ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝegkyklios_-_epidoma_mitrotitas_emmisthon_dikigoron

 7. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΟΔΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΣΗΜΟΥ. Καταβάλλεται μια φορά τον επόμενο από τον τοκετό έτος κατά τη διανομή του Νεοσήμου και δε χρειάζεται αίτηση.
Print Friendly, PDF & Email