Άσκηση εκλογικού δικαιώματος δικαστικών αντιπροσώπων-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους δικαστικούς αντιπροσώπους

ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ 39408/22.5.2019

 

Print Friendly, PDF & Email