Έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΡΟΔΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: 3Ο ΧΙΛ.ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ

 

Προς:

α) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – tee_rod@tee.gr

β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – oee12pt@oe-e.gr

γ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – info@ebed.gr

δ) ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ –  hotels-assoc@rodosisland.gr

ε) ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ – med@isrodou.gr

ζ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ – info@dsrnet.gr

ΘΕΜΑ: «Νέα μηχανογραφική εφαρμογή για την  για Ελεύθερους Επαγγελματίες,

Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες»

 

Σχετ: 90835/S.25379 / 18.5.2020 / e-ΕΦΚΑ / Γενική Διεύθυνση Εισφορών

 

Ο σταδιακός ηλεκτρονικός μετασχηματισμός του Φορέα συνεχίζεται με την προσθήκη

ηλεκτρονικών εφαρμογών, με σκοπό την επέκταση των εξ αποστάσεως συναλλαγών

των ασφαλισμένων.

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ελεύθερων Επαγγελματιών, σας κοινοποιούμε την

παραπάνω σχετική, προκειμένου να ενημερωθούν, στο προσωπικό τους email τα μέλη

σας.

 

Παρακαλούμε να προωθήσετε το ηλεκτρονικό συνημμένο.

 

Ο Διευθυντής

  

Νίκος Κωνσταντινίδης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ e ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Print Friendly, PDF & Email