Έκδοση σύγχρονων ψηφιακών υπογραφών

Για τη διαδικασίας έκδοσης άυλης απομακρυσμένης Ψηφιακής Υπογραφής, χωρίς κόστος, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στους οδηγούς:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ_ΤΕΛΙΚΟ-1

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ_ΤΕΛΙΚΟ-1

 

Γραφείο υποδοχής/ταυτοποίησης και παραλαβής εγγράφων Δικηγόρων Ρόδου είναι τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου (25ης Μαρτίου 9)

Print Friendly, PDF & Email