Αίτηση για εκδοση ευρωπαικής κάρτας ασφάλισης από ΤΥΔΕ. Αποστολή με φαξ στο 2108210329