Προκύρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β ΄εξεταστικής περιόδου 2012. Οι ασκούμενοι δικηγόροι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Εφετείο Δωδεκανήσου, μέχρι την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012.