ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ν. 4387/2016 ΚΑΙ 3655/2008

Για τις μειώσεις εισφορών από 1/1/2017 α) λόγω μειωμένης εισφοράς 50% μετά τα 40 έτη ασφάλισης (παρ.13 άρθ.39 Ν.4387/2016) και β) λόγω μητρότητας (άρθρο 141 Ν.3655/2008), οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Παροχών Ε.Φ.Κ.Α. (ΠΡΩΗΝ Τ.Α.Ν.), στο τέως Τμήμα Εισφορών Αμίσθων, Σωκράτους 53 Αθήνα 10431.

Print Friendly, PDF & Email