ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/10/2022 για το Μ.Ε.Δ.Ε.Κ

Ενημέρωση για την τακτική κλήρωση του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του άρθρου 16 του Ν. 4182/2013, η οποία θα διενεργηθεί μέχρι 31/1/2023

 

Υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο έως 31/10/2022

Συνημμένο έγγραφο με αριθμ πρωτ 44334/13.9.2022 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ

Print Friendly, PDF & Email