ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 3.5.2017 του ΛΕΑΔΡ

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 3.5.2017

Η Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών της 3ης Μαΐου 2017 λαβούσα υπ’ όψιν το αποτέλεσμα της εκλογής, όσον αφορά την εκλογή Συμβούλων για Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο του Σωματίου με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ», που έχει ως εξής:

Εγγεγραμμένοι:                                                408

Εψήφισαν:                                                        224

Έγκυρα ψηφοδέλτα                                         218

Άκυρα ψηφοδέλτια:                                          4

Λευκά ψηφοδέλτια                                          2

Ε Λ Α Β Α Ν (κατά σειράν επιτυχίας):

 Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΑΔΡ:

ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               165

ΒΕΡΓΗ ΑΣΗΜΕΝΗ                     133

ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ            132

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              127

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    104

Β) Για το Εποπτικό Συμβούλιο του ΛΕΑΔΡ:

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ          146

ΜΠΟΝΗ ΘΑΛΕΙΑ                                 140

ΤΣΑΜΠΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ                           127

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Α) Ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ»:

1. ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΒΕΡΓΗ ΑΣΗΜΕΝΗ

3. ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

4. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β) Ως τακτικά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ»:

1. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

2. ΜΠΟΝΗ ΘΑΛΕΙΑ

3. ΤΣΑΜΠΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ

Η Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Κων/νος Μερκουρίου                    Νικόλαος Κλωνάρης

Ανθούλα Καραολάνη

Σοφία Ιωακείμ

 

 

Print Friendly, PDF & Email