ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΛΕΑΔΡ 24/7/2023

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

                          ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ

Λ.Ε.Α.Δ.ΡΟΔΟΥ

24/7/2023

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 24.7.2023

 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών της 24ης Ιουλίου 2023 λαβούσα υπ’ όψιν το αποτέλεσμα της εκλογής, όσον αφορά την εκλογή Συμβούλων για Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο του Σωματίου με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ», που έχει ως εξής:

Εγγεγραμμένοι:                                                408

Ψήφισαν:                                                         112

Έγκυρα ψηφοδέλτια:                                      108

Άκυρα ψηφοδέλτια:                                          3

Λευκά ψηφοδέλτια                                           1

Ε Λ Α Β Α Ν (κατά σειράν επιτυχίας):

 

Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΑΔΡ:

 1. Κακακιός Γεώργιος                      85
 2. Φιλίππου Ειρήνη                           74
 3. Πανιέρας Παναγιώτης                 72
 4. Μπόνης Άγγελος –  Ιωάννης        63
 5. Χριστοδούλου Ιωάννης                51

 

 

Β) Για το Εποπτικό Συμβούλιο του ΛΕΑΔΡ:

 1. Καρανικόλας Ευστράτιος               72
 2. Λόγγος Βασίλειος                             69
 3. Τάουλα Καθολική – Τσαμπίκα       67
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Α) Ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ»:

 

 1. Κακακιός Γεώργιος
 2. Φιλίππου Ειρήνη
 3. Πανιέρας Παναγιώτης
 4. Μπόνης Άγγελος –  Ιωάννης
 5. Χριστοδούλου Ιωάννης

 

Β) Ως τακτικά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ»:

 

 1. Καρανικόλας Ευστράτιος
 2. Λόγγος Βασίλειος
 3. Τάουλα Καθολική – Τσαμπίκα

Η Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Γεώργιος Κυπραίος                  Σταματία Παπαβεργή

Λουκάς Λαουδίκος

 

Print Friendly, PDF & Email