ΕΚΟΛΟΓΕΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Λαμβανομένης υπόψη της υπ’ αριθ. 27002/06.05.2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δυνάμει της οποίας αναστέλλονται οι εργασίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων κατά τα διαστήματα 24-28 Μαΐου και 31 Μαΐου-3 Ιουνίου, σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Ν. 724/1977, σας ενημερώνουμε ότι το Κτηματολόγιο Ρόδου θα παραμείνει κλειστό τη Δευτέρα 27 Μαΐου, λόγω απασχόλησης όλων των εργαζομένων του τόσο ως δικαστικών αντιπροσώπων όσο και ως μελών εκλογικών συνεργείων στο Πρωτοδικείο Ρόδου.

                 Η Υπηρεσία θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας κατά τις ημέρες: Παρασκευή 24 Μαΐου και Τρίτη 28 Μαΐου, οπότε και θα παραλαμβάνει μόνο πράξεις για τις οποίες τίθεται ζήτημα παρέλευσης προθεσμίας, ήτοι: αγωγές, κατασχέσεις και τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες. Πιστοποιητικά θα χορηγηθούν αντίστοιχα, μόνο για αιτήσεις που αφορούν αγωγές και κατασχέσεις, ενώ το πρωτόκολλο παραλαβής αιτήσεων δεν θα λειτουργήσει στα ανωτέρω διαστήματα.

Print Friendly, PDF & Email