ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ