ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ 28/4 ΕΩΣ 5/5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου συνήλθε σήμερα 27/04/2020 εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνέχεια της  από 23-4-2020 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής ενόψει της επαναλειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και των δικαστηρίων από 28.4.2020.

Αφού διαπιστώθηκε ότι τα ληφθέντα από την Πολιτεία προληπτικά μέτρα γενικής και ατομικής προστασίας από τη πανδημία του κορονοϊου και οι υφιστάμενες επί του παρόντος συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών και δεν επαρκούν για την απαιτούμενη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, καθώς το απαραίτητο υγειονομικό υλικό δεν έχει αποσταλεί, ενώ  δεν έχουν ληφθεί και τα αναγκαία μέτρα προστασίας, όπως αυτά προβλέπονται από την ΚΥΑ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ομόφωνα:

Την  αποχή των μελών του από την παράστασή τους ενώπιον των ακροατηρίων όλων των Δικαστηρίων και των υπηρεσιών τους καθώς και από τη διενέργεια οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής ενέργειας ενώπιον όλων των δημοσίων υπηρεσιών και αρχών από τις 28.4.2020  έως και τις 5.5.2020, χωρίς δυνατότητα λήψης αδείας, εκτός από εξαιρετικά κατεπείγουσες περιπτώσεις απώλειας δικαιωμάτων, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στην Πολιτεία να λάβει όλα τα μέτρα, που θα εγγυώνται την ασφάλεια όλων.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Περίδης                    Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

 

Print Friendly, PDF & Email