ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους/τις συναδέλφους ότι οι αιτήσεις για εγγραφές προσημειώσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου θα κατατίθενται από Δευτέρα και Πέμπτη, ώρα 10:00 έως 11:00 και οι αιτήσεις εκδόσεως διαταγών πληρωμής από Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρα 07:30 έως 13:00.

Οι αιτήσεις για τα πιστοποιητικά θα κατατίθενται μόνο στην κυρία Ζανετούλη και οι διορθώσεις επί των πιστοποιητικών δεν θα γίνονται πλέον από τους δικηγόρους, αλλά αποκλειστικά και άμεσα από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου. Για τυχόν προβλήματα που θα προκύπτουν θα επιλαμβάνεται η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου.

Ο Πρόεδρος                    Η Γ.Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης     Ανθούλα Καραολάνη

Print Friendly, PDF & Email