ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ
Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του «Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.» σε Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δ.Σ.Ρ, την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 και ώρα 8 π.μ. για την ΕΚΛΟΓΗ5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3μελούς Εποπτικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔΡ. Διάρκεια ψηφοφορίας από 8 π.μ. μέχρι 7 μ.μ.

Καλούνται όλα τα μέλη του «Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.» τα οποία επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις προσεχείς ΕΚΛΟΓΕΣ στις 4 Απριλίου 2014 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του Σωματείου να υποβάλουν υποψηφιότητα στα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου κι ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔΡ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 και ώρα 14.00. Βάσει του καταστατικού οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία ως Δικηγόροι.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΑΔΡ

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Βαρέλης

Print Friendly, PDF & Email