ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ