ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΟΥ Ν.3869/10

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3869/10

Ρόδος 2/5/2018

 

Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Οργάνωσης Δικαστηρίων και Απονομής Δικαιοσύνης του ΔΣΡ στην Διεύθυνση του Ειρηνοδικείου Ρόδου και εγκρίσεως της προτάσεως από την κ. Προϊσταμένη Πρόεδρο-Ειρηνοδίκη, οι συνάδελφοι των οποίων  οι υποθέσεις του Ν.3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών) εκδικάστηκαν και που πρόκειται να εκδικαστούν σε δεύτερο βαθμό,  μπορούν να παραλάβουν τα σχετικά τους έγγραφα,  αφού υπογράφουν στις προτάσεις τους  με την  ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ ¨ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΦΕΣΗΣ¨

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Περίδης

Print Friendly, PDF & Email