ΒΙΒΛΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο  Εσωτερικών τα βιβλία της Εφορευτικής Επιτροπής : Πρακτικό Νο2, Πίνακας Διαλογής Συνδυασμών και Πίνακας Διαλογής Υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές , Περιφερειακές και Δημοτικές στο site του Υπουργείου https://ekloges.ypes.gr/. Πατάτε στο πεδίο “Βιβλίο Εκλογών Πράξεων Εφορευτικής Διαλογής (μπλε πεδίο) και στη συνέχεια επιλέγετε εκλογική περιφέρεια και τμήμα.
Print Friendly, PDF & Email