ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου λαμβάνοντας υπόψη την από 15/2/2024 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας  αποφάσισε την αναστολή της αποχής των δικηγόρων μελών του από τα καθήκοντα τους από την Τρίτη 20/2/2024 ως προς τις δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ  δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ και από τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας, οι οποίες θα εκδικάζονται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αποχή των μελών του έως Δευτέρα 26/2:
– Από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.
– Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds.

ΚΑΙ την Παρασκευή 23/2/2024 η αποχή θα είναι καθολική

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:
– Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών,
συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.

– Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.

– Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.
– Σε αυτόφωρα και συνοδείες.

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου

Ο Πρόεδρος                Η Γ.Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης   Ανθούλα Καραολάνη

 

Αποφάσεις Ολομέλειας

 

15/02/2024

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, 15.2.2024, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Α. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια,τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας».
Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου, κατ’ αποδοχή των σχετικών προτάσεων της Ολομέλειας, διευρύνουν την δικηγορική ύλη σε μία δύσκολη οικονομική περίοδο για την κοινωνία και τον κλάδο, ενισχύουν το θεσμικό ρόλο του δικηγόρου, ως συλλειτουργού της Δικαιοσύνης και τον αναβαθμίζουν σε ουσιαστικό παράγοντα απονομής της Δικαιοσύνης.
Παράλληλα, ρυθμίζεται το ζήτημα της καταβολής των αποζημιώσεων της νομικής βοήθειας που αφορούν όλες τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί γραμμάτια μέχρι 31.12.2023, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οι δικηγόροι δεν έκαναν χρήση του άρθρου 69 του ν. 5016/2023 και εκείνων όπου έγινε χρήση της άνω διάταξης, ως προς το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%).
B. Το σχέδιο νόμου «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης – Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας» το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, παρά τις όποιες τροποποιήσεις επήλθαν, απέχει των προτάσεων της Ολομέλειας και μάλιστα σε σημαντικά θέματα, που θίγουν τη φιλελεύθερη φιλοσοφία που πρέπει να διέπει ένα ευρωπαϊκό ποινικό νομοθέτημα, οδηγώντας σε μία άκρα αυστηροποίηση των ποινών, φαλκιδεύει ουσιώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου και στοχοποιεί το δικηγόρο ως ποινικό υπερασπιστή.
Γ. Στο ζήτημα του δικαστικού χάρτη της χώρας συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις του δικηγορικού σώματος με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αποδοχή των θέσεών του, όπως έχουν διαμορφωθεί με αποφάσεις της Ολομέλειας.
Δ. Βασικά οικονομικά αιτήματα του κλάδου, (κατάργηση, άλλως, μείωση ΦΠΑ σε δικαστηριακές υποθέσεις, επέκταση απαλλαγής από ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25000 ευρώ, υποχρεωτική παράσταση στα συμβόλαια, επανεξέταση των γραμματίων προείσπραξης, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, αύξηση αμοιβών εμμίσθων κλπ), παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Κατόπιν αυτών, η Ολομέλεια αποφάσισε να προτείνει στους
Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας την αναστολή της αποχής των μελών τους από:

– Τις δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ και
– Τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας.
Η αναστολή της αποχής θα ξεκινήσει από το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης από τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 7.2.2024 απόφαση της Ολομέλειας (Πρόταση για αποχή μέχρι και την Δευτέρα 26.2.2024 από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα και από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds), με το ισχύον πλαίσιο).
Η Ολομέλεια αποφάσισε επίσης να προτείνει καθολική αποχή την ημέρα ψήφισης στη Βουλή του άνω σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.                  Σε περίπτωση δε, που η Kυβέρνηση εμείνει στην προτεινόμενη ρύθμιση του 349 ΚΠΔ, η Ολομέλεια προτείνει την αναστολή της απόφασής της για αποχή στα κακουργήματα μετά τη δεύτερη διακοπή για τρείς μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ.

Print Friendly, PDF & Email