ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι εφεξής οι διαταγές πληρωμής θα πρέπει θα κατατίθενται στο δικαστήριο σε δύο αντίγραφα.
Επίσης να μην αναγράφεται ο εκτελεστήριος τύπος, διότι θα τίθεται σφραγίδα από τη γραμματεία του δικαστηρίου.
10/5/2018
Για το ΔΣ του ΔΣΡ
Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Περίδης

Print Friendly, PDF & Email